Gerichte uitvraag voor proeftuinen 3e ronde

08-04-2021
6853 keer bekeken

In juni gaat (naar verwachting) de uitvraag voor de derde ronde proeftuinen uit. Isolatie van woningen en gebouwen is onderdeel van de aanpak met een al of niet stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij. Er is maximaal 50 miljoen euro beschikbaar.

Nadruk op isolatie in de derde ronde

In de huidige portefeuille van 46 proeftuinen zijn nog weinig aanpakken met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55°C) en aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp. Wel zijn er al voldoende proeftuinen met midden of hoge temperatuur warmtenetten, waterstof en groen gas. Om het leerpalet verder uit te breiden wordt in de derde ronde gericht uitgevraagd. Er wordt meer nadruk gelegd op stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel. Met stapsgewijs wordt bedoeld een gefaseerde aanpak waarbij eerst de gebouwen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door middel van goede woningisolatie, al of niet in combinatie met een hybride warmtepomp. Hierbij is het van belang dat het eindbeeld (het aardgasvrije alternatief) bekend is en de wijkenaanpak centraal blijft staan bij de selectie van de proeftuinen.

MT+ net + MT bron: 17%, MT+ net + LT bron: 19%, LT net: 21%, ZLT net /bronnet: 11%, individuele all-e WP: 9%, groen gas: 8%, waterstof 4%, hybride WP: 8%.
Verdeling technieken in proeftuinen 1ste en 2de ronde

 

Isolatie moet onderdeel zijn van de aanpak

In de huidige portefeuille proeftuinen bevinden zich nog relatief weinig aanpakken die inzetten op isolatie als onderdeel van de wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Er kan nog veel geleerd kan worden over collectieve ontzorging van bewoners. In de derde ronde worden uitsluitend proeftuinen geselecteerd waarbij isolatie integraal onderdeel is van de aanpak. Er worden zowel proeftuinen gezocht die voor 2030 volledig aardgasvrij zijn, als proeftuinen die eerst inzetten op de stapsgewijze aanpak en op middellange termijn (2035-2040) overgaan naar aardgasvrij. De mate van isolatie moet gericht zijn op het bereiken van de Standaard. Lees hier meer over deze Standaard.

Planning, proces en PAW-ondersteuningsdagen

De uitvraag van de derde ronde wordt naar verwachting op 1 juni 2021 opengesteld. De indieningsdatum voor de aanvragen zal dan liggen op 1 november 2021. In de zomer/najaar zullen er verschillende PAW-ondersteuningsdagen verspreid over het land plaatsvinden, waar gemeenten die overwegen om een aanvraag in te dienen terecht kunnen met vragen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de selectie van de derde ronde proeftuinen bekendgemaakt.

Meer informatie

Bekijk hier de kamerbrief over de voortgangsrapportage

Bekijk de kamerbrief Standaard voor woningisolatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen