Utrecht en Amsterdam delen tips en ervaringen rond warmtenet

26-01-2022
3456 keer bekeken

In zowel Amsterdam als Utrecht onderzoekt de gemeente samen met bewoners en bedrijven of een warmtenet mogelijk is voor het aardgasvrij maken van buurten. De projecten zijn heel verschillend, maar beide gemeenten verzamelden alle leerpunten en tips. PAW deelt ze graag met jou.

Whitepaper ‘Expeditie Warmte’

In 2020 wilde de gemeente Utrecht samen met bewoners en bedrijven uitzoeken of er warmtebronnen zijn nabij bepaalde buurten, die de woningen aldaar kunnen verwarmen. Denk aan warmte uit open water of het riool, warmte uit de bodem of restwarmte van een lokaal bedrijf. En zo ja: hoe je dat aanpakt en betaalbaar houdt. 

Daarom werd Expeditie Warmte gestart: een wedstrijd waarin vijf bewonersteams plannen uitwerkten voor mogelijke warmtebronnen, elk voor hun eigen buurt. Een jury beoordeelde deze en reikte een geldprijs uit, te besteden aan de volgende stap naar verwarmen zonder gas. De wedstrijd leverde veel kennis op. Ideeën over de techniek om woningen te verwarmen en hoe ze verder te isoleren. En antwoord op vragen zoals: wat moet je regelen? Waar haal je de warmte vandaan? Hoe betaal je de overstap? Wie neemt de beslissingen en wat doet de gemeente?

Utrecht verzamelde alle leerpunten van de expeditie in de whitepaper ‘Expeditie Warmte’. PAW stelt de whitepaper namens Utrecht graag beschikbaar voor alle gemeenten en betrokkenen. Kijk op het PAW-forum en laat gerust je feedback achter. Herken je de leerpunten? Heb je wat aan de tips? Welke tip deel jij graag met anderen? Je kunt de whitepaper ook aanvragen via jouwhuisslimmer.nl, het gezamenlijke energieloket van 15 Utrechtse gemeenten.

Leerdossier ‘Warmtetransitie Middenmeer’

Bij het opknappen van de buurt Middenmeer Zuid, wil de gemeente Amsterdam deze buurt aardgasvrij maken tussen 2020 en 2030. Een mogelijkheid om dit te doen is een lokaal warmtenet. Daaraan werkt de gemeente in samenwerking met buurtcoöperatie MeerEnergie (800 leden). De coöperatie streeft naar een lokaal warmtenet voor vijfduizend huishoudens in de Watergraafsmeer, in beheer van bewoners zelf. De beoogde warmtebron is de Amsterdamse campus Science Park: het koelen van de datacenters levert veel restwarmte op.

De verkenningsfase voor het warmtenet is in 2021 afgerond. Centraal stond de vraag of een warmtecoöperatie in handen van bewoners haalbaar is: technisch, juridisch en financieel. De gemeente en MeerEnergie vonden samen met experts uit wetenschap en bedrijfsleven het antwoord: ja, op papier kan het. Nu gaan de partijen kijken of het ook in de praktijk kan. In 2021 is een nota van uitgangspunten geschreven en een schetsontwerp gemaakt. In 2022 wordt het ontwerp verder uitgewerkt en voorgelegd aan bewoners en ondernemers van Middenmeer Zuid. In 2027 moet de aanleg gereed zijn.

De leerervaringen die de gemeente Amsterdam en MeerEnergie samen opdeden, hebben zij gebundeld in het leerdossier 'Warmtetransitie Middenmeer'. Ook dit leerdossier stelt PAW namens Amsterdam graag beschikbaar voor alle gemeenten en betrokkenen. Kijk op het PAW-forum en laat gerust je reactie weten. Herken je de leerpunten? Heb je wat aan de tips? Welke tip deel jij graag met anderen?

Meer lezen:

  • Kijk voor meer informatie over de aanpak Middenmeer Zuid op amsterdam.nl
  • Meer over de buurtcoöperatie staat op meerenergie.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen