Nieuwe standaard voor woningisolatie

April 13, 2021
6069 keer bekeken

In de derde ronde proeftuinen moet isolatie onderdeel zijn van de aanpak en de mate van isolatie moet gericht zijn op het bereiken van de standaard voor woningisolatie. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden.

Standaard voor woningisolatie is toekomstvast

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, is de warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie. De standaard is toekomstvast, in die zin dat de betreffende woning later niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die nog nodig is in de woning. Zo kunnen woningeigenaren en verhuurders hun woningen voorbereiden op de toekomst, waarin verwarming zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm zal zijn.

Wat betekent de isolatiestandaard voor de derde ronde proeftuinen?

In de derde ronde proeftuinen moet isolatie integraal onderdeel zijn van de aanpak en de mate van isolatie moet gericht zijn op het bereiken van de standaard. Er is bij de standaard rekening gehouden met de bouwkundige kenmerken van de woning. Bij vooroorlogse woningen gaat de standaard uit van een temperatuur in het afgiftesysteem van circa 70 oC. Het eindbeeld mag een oplossing zijn met een middentemperatuur warmtebron, of een hybride oplossing in combinatie met groen gas. Voor naoorlogse woningen gaat de standaard uit van een temperatuur in het afgiftesysteem van circa 50 oC. De eindoplossing kan een all-electric individuele warmtepomp zijn of een LT-warmtenet.

Waarom een standaard voor woningisolatie?

Met het isoleren naar de standaard worden woningen voorbereid op een toekomst waarin woningen met lagere temperaturen kunnen worden verwarmd dan nu veelal gebruikelijk is. Door brede toepassing van deze standaard bij verbouwingen en verduurzaming kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het halen van de klimaatdoelen en de afgesproken CO2-reductie in de gebouwde omgeving voor 2030 en 2050. Ook draagt de toepassing van de standaard bij aan het verlagen van de energierekening en het ruimtebeslag voor duurzame energieopwekking. Goed geïsoleerde woningen hebben immers minder energie nodig. De standaard is opgesteld door een commissie met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

Meer informatie

Lees hier de kamerbrief over de standaard voor woningisolatie.

Meer informatie over de standaard en streefwaarden voor woningisolatie vind je op de website van RVO. 

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings