Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - P31

25-05-2021 428 keer bekeken

Begin

24-06-2021 om 10:00

Einde

24-06-2021 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Steeds meer opgaven worden op wijkniveau aangepakt; van verdichting, wonen en zorg tot verduurzaming. We gaan op wijkniveau van het aardgas af en renoveren woningen om energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving.

Ook klimaatadaptatie leent zich voor een wijkgerichte gebiedsaanpak. Vele klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn vaak uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Dat terwijl deze maatregelen niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de wijk, maar ook aan een beter en gezonder binnenklimaat en leefomgeving voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze tijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen.

  • Welke maatregelen zijn nodig en realiseerbaar?
  • Wat levert een maatregel nu eigenlijk op?
  • Welke effecten heeft isolatie van woningen op het binnenklimaat bij overmatige hitte?
  • Hoe kunnen we de aanleg van energiesystemen combineren met water(opslag)systemen?
  • Hoe kan klimaatadaptatie helpen bij het betrekken van bewoners?
  • Hoe gaan we om met de inpassing in het ontwikkelproces en de extra complexiteit daarbij?

Deze ochtend gaan we in gesprek over deze vragen, en inbreng van de deelnemers. We delen kennis en ervaring over de mogelijkheden en de meerwaarde van klimaatadaptatieve maatregelen en de combinatie met de energietransitie. Ook formuleren we kennisvragen, om praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen en handelingsperspectief te bieden om klimaatadaptatie een integraal onderdeel van de wijkaanpak te laten zijn.

Voor wie?

Gemeentelijke projectleiders van proeftuinen of van andere wijken die van het gas af gaan. 

Meld je aan

Meer informatie en aanmelden

Vragen over dit evenement? Mail martijn.kramer@platform31.nl

Cookie-instellingen