Kick-off bijeenkomst leerkring Technische Oplossingen - Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

24-11-2020 220 keer bekeken

Begin

08-12-2020 om 14:00

Einde

08-12-2020 om 15:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Het Kennis-en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaan in de komende periode op regelmatige basis technische leerkringen voor de proeftuinen organiseren.

Om optimaal aan te sluiten bij de behoeften en wensen voor jou als proeftuin, willen wij je van harte uitnodigen voor een kick-off bijeenkomst voor de technische leerkringAll electric, hybride oplossingen en duurzame gassen”.

Wat gaan we doen?

In deze kick-off sessie zullen wij nader ingaan op het beoogde doel van deze leerkring, maar belangrijker: wisselen wij graag met jou van gedachte hoe wij jou als KLP/ECW met deze technische leerkring het beste kunnen ondersteunen. De mogelijke opties die wij hiervoor bedacht hebben leggen wij graag aan je voor. In ieder geval is deze kick-off bedoeld als een eerste onderlinge kennismaking (waar dat nog niet is gebeurd) tussen de proeftuinen met dezelfde technische keuze en om samen de aanpak voor de komende tijd te bepalen.

Doel technische leerkingen

  • Proeftuinen 1e én 2e tranche met dezelfde technische aanpak in hun proeftuin aan elkaar te verbinden om zo onderlinge kennisuitwisseling mogelijk te maken en van elkaar te leren.
    Vorming van evt. subgroepen komt in de kick-off aan de orde.
  • Vanuit ECW/KLP de proeftuingemeenten waar mogelijk inhoudelijk met extra kennis te ondersteunen.
  • Het tijdig en in een veilige setting signaleren van uitdagingen en knelpunten.
  • Geleerde lessen op te halen voor gemeenten die nog aan de slag moeten.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is alleen voor proeftuinen die deze technische aanpak hebben in hun proeftuin. Je kunt je alleen aanmelden als je hier voor een e-mail hebt ontvangen. Mocht je geen email hebben ontvangen terwijl je wel een proeftuin bent én van mening zijn dat je bij deze leerkring thuis hoort, vermeld dit dan graag op het aanmeldformulier.

Binnenkort ontvangt je meer informatie omtrent de achtergrond en het doel van deze leerkringen, maar wij hopen dat je deze datum alvast in jouw agenda wilt reserveren.

Ben je geen proeftuin maar heb je wel specifieke wensen of behoeften op dit onderwerp richting het KLP, mail dit dan naar Christine.vanZuijlen@vng.nl . Momenteel denken wij na hoe (lessen uit) de leerkringen ook aangesloten kunnen worden op niet-proeftuin gemeenten. Ideeën zijn daarbij welkom.

Aanmelden

 

Cookie-instellingen