Webinar Hoe kan de Nederlandse gebouwvoorraad van het gas af? - TNO

17-09-2020 11115 keer bekeken

Begin

15-10-2020 om 15:00

Einde

15-10-2020 om 16:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

webinar

Het webinar is een onderzoek naar realistische renovatiepakketten voor grondgebonden particuliere woningen. De komende jaren zal de Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd moeten worden en van het aardgas af gaan.

De vraag is of en zo ja, in hoeverre, woningen moeten worden verbeterd om ze geschikt te maken voor een transitie naar een aardgasvrije energievoorziening, zoals met laag-temperatuur en midden-temperatuur warmtenetten of warmtepompen.

Het onderzoek omvatte een aantal stappen:

  1. Inventarisatie van in Nederland veel voorkomende typen van (grondgebonden) woningen en woningopnames.
  2. Het vaststellen van een aantal realistische renovatiepakketten voor vier vooroorlogse en vier naoorlogse woningen.
  3. Het doorrekenen van deze maatregelpakketten. Daarbij is specifiek gekeken of de woningen met deze pakketten bij een aardgasvrije energievoorziening met lagere aanvoertemperaturen nog goed en comfortabel warm te houden zijn.

Het programma van het webinar is als volgt:

  • 14:45u – 15:00u    Webinar geopend, sprekers aanwezig
  • 15:00u – 15:05u    Welkom, inleiding – Frans Koene (TNO)
  • 15:05u – 15:20u    Inventarisatie Nederlandse gebouwvoorraad, bevindingen bij  woningopnames van 35 woningen – Roy Langedijk                                                                        (Duurzaam Bouwloket)
  • 15:20u – 15:35u    Renovatiepakketten en kosten daarvan – Manuel Oppenoorth  (GreenHome)
  • 15:35u – 15:50u   Doorrekenen maatregelpakketten m.b.t. geschiktheid voor  een aardgasvrije energievoorziening – Frans Koene (TNO)
  • 15:50u – 16:15u   Gelegenheid voor het stellen van vragen, discussie
  • 16:15u                   Afsluiting

Het webinar is bedoeld voor iedereen met interesse in een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Je kan je aanmelden voor het webinar door het inschrijfformulier via de button in te vullen. Na inschrijving ontvang je eind september van ons een uitnodiging om het webinar via MS Teams bij te kunnen wonen. Jouw deelname wordt zeer op prijs gesteld en wij zien jouw aanmelding graag tegemoet.

Aanmelden

Je kunt deze uitnodiging uiteraard doorsturen naar collega’s of anderen in jouw werkkring die mogelijk geïnteresseerd zijn.

Cookie-instellingen