Invloed van de varianten van de regierol op de inrichting van de organisatie

De keuze over hoe een gemeente invulling wil geven aan de regierol bij het opstellen van de transitievisie warmte heeft invloed op hoe de organisatie daarop wordt ingericht.

Bij de verschillende varianten van de regierol passen verschillende organisatorische keuzes. Hierbij gaat het om keuzes rond de interne organisatie, de externe samenwerking met stakeholders en kennis en competenties van de projectleider/programmamanager en betrokken medewerkers.

Welke organisatievorm bij jouw gemeente past, is afhankelijk van de inhoudelijke doelstellingen. Lees ook deze notitie over organisatie-inrichting, die helpt bij de vraag welke interne en externe organisatie je nodig hebt bij het werken aan een transitievisie warmte, maar ook inspiratie biedt voor de stappen erna.

 

Cookie-instellingen