Afwegingskader voor de keuze van een regierol

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma (KLP) een afwegingskader opgesteld om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol. De keuze is onder andere afhankelijk van inhoudelijke afwegingen, de wijze waarop de gemeente wil omgaan met de omgeving en de beschikbare financiële middelen. Op basis van de verschillende variabelen is een groot aantal varianten van de regierol mogelijk. De Argumentenfabriek werkte vier typische rollen uit:

  1. De afwachtende regisseur
  2. De procesregisseur
  3. De sturende regisseur
  4. De integrale regisseur

De vier varianten zijn bedoeld ter inspiratie

Een gemeente kan uiteraard andere rollen of een combinatie van rollen kiezen. Bij de vier varianten gaat het uitdrukkelijk om rolopvattingen en niet om ambitieniveaus. De varianten zijn bedoeld ter inspiratie en om binnen de gemeentelijke organisatie het gesprek aan te gaan over de mogelijke invulling van de regierol. 

Bekijk het afwegingskader

Cookie-instellingen