Ferdinand Pronk: huis voor huis, stap voor stap

08-10-2021
4642 keer bekeken

De richtingwijzers naar ‘groene warmte’ in Hollands Kroon: eerst een flinke tijd het energiegebruik naar beneden brengen. Daarna met de nieuwste technieken overgaan op groene warmtebronnen. Die kunnen voor elk huis verschillen. In gesprek met Ferdinand Pronk, projectleider duurzaamheid.

Duurzaamheidstour

Elke vrijdag start Ferdinand Pronk de Hollands Kroonmobiel om naar een van de 22 dorpen te rijden die de gemeente rijk is. Daar heeft hij het met de inwoners over energiebesparing: hoe ze het kunnen aanpakken in hun eigen huis, waar subsidies voor zijn en welke plannen de gemeente heeft op het vlak van duurzaamheid. De ‘duurzaamheidstour’ is de eerste stap in de uitvoering van de transitievisie warmte van de Noord-Hollandse gemeente. 

Warmtenet uitgesloten

Terug naar het begin. Hollands Kroon wil snel minder aardgas gaan gebruiken. In ‘het plan voor groene warmte’, zoals de transitievisie warmte in Hollands Kroon heet, staat beschreven hoe ze dat voor elkaar willen krijgen. Ferdinand Pronk: ”Kijk naar onze gemeente: een dun bevolkt gebied met 22 dorpskernen, verspreid over een groot oppervlak. Weinig kans voor een grootschalig warmtenet als alternatief voor aardgas. Wij pakken het anders aan en gaan huis voor huis kijken wat de mogelijkheden zijn. Stap voor stap richting groene warmte.” 

Ferdinand Pronk

Tot 2050 de tijd

Vol inzetten op energiebesparing is stap één. Het energiegebruik omlaag brengen, met kleine en grotere aanpassingen in huis: van verstandig stoken tot je huis isoleren en zonnepanelen aanschaffen. Daarna, stap twee: groene warmtebronnen gebruiken. “Dat kan in fases. Bijvoorbeeld eerst een hybride warmtepomp installeren, later een warmtepomp om zelf energie te produceren. We hebben tot 2050 de tijd. Laten we eerst een flinke tijd alles in het werk stellen om het energiegebruik te verminderen. En daarna kijken hoe de techniek zich heeft ontwikkeld.”

Enthousiaste inwoners

Aan de transitievisie warmte heeft de gemeente gewerkt met een advies- en ingenieursbureau. “Maar inwoners, bedrijven, woningcorporaties en de netbeheerder hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld”, benadrukt Pronk. “Inwoners hebben vanaf het begin een stem gehad. In een enquête groene warmte en in digitale informatieavonden. Toen het plan in concept klaar was, konden ze aangeven wat ze ervan vonden. Het mooiste is dat ik aan het traject een groepje enthousiaste inwoners heb overgehouden, bijna in elk dorp een aanspreekpunt. Zij stoken er het vuurtje op, dat is goud waard!” 

Over de streep trekken

“Van het aardgas afgaan doen wíj niet, maar de mensen zelf,” voegt Pronk toe, “in hun eigen tempo. Wij kunnen advies geven, ze wegwijs maken in subsidies en energiecoaches regelen, maar ze moeten het zelf doen. Ik zie al mooie initiatieven, maar er zijn nog genoeg mensen die over de streep getrokken moeten worden. Als ze in de krant lezen dat Duitsland overgaat op aardgas, begrijpen mensen niet dat wij er juist áf willen. Ze kennen het achterliggende verhaal niet. Of inwoners zeggen: ‘Ik wacht nog wel even af wat het nieuwe kabinet gaat doen.’ Het kortetermijndenken van het Rijk is lastig: ik weet nu nog niet waarvoor volgend jaar subsidies beschikbaar zijn.” 

Voor iedereen betaalbaar

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de transitievisie unaniem vastgesteld. Daarbij heeft zij uitdrukkelijk gesteld dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn. En dat er hulp moet komen voor huishoudens en organisaties die de overstap niet zelf kunnen voorfinancieren. “De mensen die in de tochtigste huizen wonen, hebben eerder zorgen hoe ze de maand doorkomen dan hoe ze energie besparen. Dus kijken we wat we voor hen kunnen doen, zodat zij ook de slag kunnen.”

Weg van het bureau

“De transitievisie warmte heeft ons op sommige punten de ogen geopend. We beseften hoe belangrijk het is om vooral naar je eigen gemeente te kijken. En je niet te laten afleiden door duurzaamheidsplannen van anderen. Dat wil ik wel als tip meegeven. Maar ook welke rol communicatie hierin speelt. Het is de basis: mensen informeren en enthousiast maken - we hebben een uitgebreide energiebespaarkrant gemaakt - en om ze erbij te houden. Dat ik met die camper rondtrek en met mensen praat, voorkomt dat ik achter mijn bureau dingen bedenk die niet reëel zijn. Of juist nalaat ze te bedenken. Dat blijkt nu we met de uitvoering zijn begonnen. Denk dus vooral aan de realisatie als je het plan maakt.”


Tekst: Carla van den Bergen
Fotografie: Valerie Kuypers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen