Gemeenten vertellen: zo betrek je inwoners en houd je regie

08-09-2021
3449 keer bekeken

Hoe betrek je inwoners bij een transitievisie warmte? En welke rol pak je als gemeente in de aardgasvrije wijk? Daarover maakten we een nieuwe podcast, twee interviews en een praatplaat, een hulpmiddel om in gesprek te gaan en te komen tot een structurele, degelijke samenwerking.

Podcast: regierol pakken

Hoe pakt de gemeente Purmerend de regierol in de aardgasvrije wijk? Purmerend zag in 2017 koppelkansen tussen de vernieuwing van het riool en de aanleg van een warmtenet. Toen de kans zich voordeed om de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij te maken, mede met behulp van de subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken, meldde Purmerend zich als één van de eerste gemeenten aan voor een proeftuin. In de podcast zijn we in gesprek met Jaspert Verplanke, programmamanager duurzaamheid, die vertelt over de rol die zij als gemeente hierbij hebben ingenomen. ​​​​

Beluister de podcast

Interviews: Vroegtijdig én gericht betrekken van inwoners

Hoe betrek je inwoners bij zoiets ingewikkelds als een transitievisie warmte? De gemeenten Gouda en Goeree-Overflakkee betrekken inwoners vroegtijdig én gericht en delen hun ervaringen.

Lees de interviews:

Praatplaat: hulpmiddel voor gesprek en samenwerking

Een praatplaat is een handig hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan en tot een structurele, degelijke samenwerking te komen.

Bij het aardgasvrij maken van de wijk is het van groot belang dat er een goede, constructieve samenwerking en heldere rolverdeling is tussen de gemeente, woningbouwcoöperatie en de netbeheerder. Het Kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft daarom, samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en netbeheerders, een praatplaat ontwikkeld over wie, welke verantwoordelijkheden heeft, welke informatie partijen kunnen brengen en wat ze kunnen bieden als het gaat om de warmtetransitie. Ook is er aandacht voor de onderwerpen, bespreekpunten, risico’s en gevoeligheden.

Bekijk de praatplaat

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen