Actualisatie voortgangsrapportage transitievisie warmte

30-08-2021
3797 keer bekeken

Op 30 augustus ontvangen gemeenten een uitnodiging van het Rijk en de VNG om in de voortgangsrapportage transitiesvisie warmte aan te geven hoe ver ze zijn. Dat kan tot 10 september. De resultaten gaan eind september naar de Tweede Kamer

Tweede uitvraag voortgangsrapportage

Om de voortgang van de transitievisie warmte te inventariseren hebben het Rijk en de VNG samen een voortgangsrapportage ontwikkeld waarin gemeenten dit kunnen aangeven. Eind 2020 zijn alle gemeenten voor het eerst uitgenodigd om deze rapportage in te vullen. Op 30 augustus is er een tweede uitnodiging naar de wethouders Milieu gestuurd om de voortgangsrapportage in te vullen. Gemeenten hebben tot 10 september aanstaande de mogelijkheid om dat te doen. De resultaten zullen eind september door het Rijk naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Waarom een tweede uitvraag?

In het Klimaatakkoord is afgesproken om te monitoren hoe ver gemeenten zijn met het opstellen van de transitievisies warmte. En of ze samen optellen tot het doel van 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen. Dat doen we met deze voortgangsrapportage. De Tweede Kamer is in april 2021 ge├»nformeerd  over hoe ver de gemeenten toen waren bij het opstellen van de transitievisies warmte. Kamerleden zijn erg ge├»nteresseerd in de gemeentelijke plannen. Zij hebben een motie aangenomen waarin de minister van BZK wordt verzocht om in het derde kwartaal de Tweede Kamer opnieuw te informeren over de stand van zaken. Daarom deze tweede uitvraag. Wij waarderen het bijzonder als gemeenten de tijd nemen deze voortgangsrapportage in te vullen zodat de Kamer een volledig beeld krijgt van de voortgang.

Voortgang op de website

De globale resultaten worden op www.aardgasvrijewijken.nl/tvw/voortgang gepubliceerd. In de voortgangsrapportage kun je je transitievisie warmte uploaden, zo ontstaat er op de website van aardgasvrijewijken een verzameling van alle vastgestelde transitievisies warmte. 

Meer informatie

Informatie over hoe je kunt deelnemen, kun je vinden op: Deelnemen aan de rapportage transitievisie warmte - Programma Aardgasvrije Wijken. Meer informatie over de voortgangsrapportage en over ondersteuning tijdens het opstellen van de transitievisie warmte, kun je  vinden op: www.aardgasvrijewijken.nl/tvw/voortgang

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen