Start DoeTank Publieke ontzorging van woningeigenaren

07-07-2021
5480 keer bekeken

De DoeTank Publieke Ontzorging is sinds 9 juni van start. Een kennis- en leertraject dat onderzoekt hoe het voor woningeigenaren makkelijker gemaakt kan worden om hun woning toekomstbestendig (en daarmee duurzaam) te verbouwen. In de DoeTank werken gemeenten, BZK en andere partijen samen.

Waarom de DoeTank Publieke Ontzorging?

Particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen lopen tegen de nodige uitdagingen aan en haken daardoor ook regelmatig af.  Landelijke en gemeentelijke overheden hebben de ambitie om deze woningeigenaren te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woningen en starten daarom een een nieuw kennis- en leertraject onder de naam DoeTank Publieke Ontzorging.

Wat gaat de DoeTank doen?

De DoeTank Publieke Ontzorging zal onderzoeken hoe het voor woningeigenaren makkelijker gemaakt kan worden om hun woning toekomstbestendig (en daarmee duurzaam) te verbouwen.

In het kennis- en leertraject staat het bewonersperspectief centraal. Het uitgangspunt is om woningeigenaren te helpen om inzicht in hun woning te krijgen zodat zij zelf een plan voor de verduurzaming daarvan kunnen maken. Het motto van de DoeTank daarbij is ‘zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’. In een ideale wereld zou namelijk elke bewoner intensieve individuele ondersteuning krijgen voor een eigen plan. Maar omdat dit niet betaalbaar en daarmee niet schaalbaar is, onderzoeken we werkwijzen die dat wel zijn.

12 ontwikkelsporen

De DoeTank start met het ontwikkelen van in eerste instantie 12 ontwikkelsporen. Een daarvan is het maken van plannen voor een woningtype. Als de logische verduurzamingsroutes voor de woning van één bewoner helemaal uitgewerkt zijn, onderzoekt de DoeTank hoe buurtbewoners die in eenzelfde woningtype wonen van dat voorbeeld kunnen leren. Daarbij onderzoekt de DoeTank ook hoe bewoners die hun vraag in de markt willen uitzetten, vanuit het energieloket ondersteund kunnen worden in hun zoektocht naar financiering en aanbieders. Hun verdere proces van keuze en eventuele uitvoering wordt gevolgd. De focus ligt op het ontwikkelen van kennis en werkwijzen met een select aantal woningeigenaren. Op basis van de opgedane ervaringen volgen er aanbevelingen over ontzorgende aanpakken en de publieke rol daarbij.

Wie doen mee?

Op 9 juni jl. ondertekenden de gemeenten Emmen, Leusden, Veldhoven en Weert, het ministerie van BZK en een consortium van verschillende partijen met ervaring in de energietransitie van de gebouwde omgeving een convenant dat het startsein geeft voor dit kennis- en leertraject. De teamleden van de DoeTank hebben complementaire expertise en ervaring op het gebied van woningverduurzaming en ontzorging van particulieren. Zij zoekt actief samenwerking met gemeenten en lokale initiatieven. 

Gezamenlijk willen de partijen nieuwe kennis en ervaring opdoen door een combinatie van conceptontwikkeling (“de tekentafel”) en toetsing in de praktijk (“de keukentafel”). Deze kennis en  ervaring is nuttig en leerzaam voor alle gemeenten die op zoek zijn naar effectieve werkwijzen voor het activeren en ontzorgen van particulieren. De DoeTank werkt daarom samen met het Programma Aardgasvrije Wijken.

Meer informatie

De DoeTank deelt kennis en ervaringen met het Programma Aardgasvrije Wijken. Na de zomer gaat de website www.doetankontzorging.nl live voor meer informatie en is dan ook te bereiken via deze website. 

Klik hier voor meer informatie over de DoeTank

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen