Deadline voortgangsrapportage transitievisie warmte verlengd naar 15 maart

02-03-2021
3434 keer bekeken

In november zijn alle gemeenten uitgenodigd om de voortgangsrapportage transitievisie warmte in te vullen. De deadline voor het invullen van deze rapportage is verlengd tot 15 maart.

Nieuwe deadline voor de voortgangsrapportage

Om een goed beeld te krijgen van de status van alle transitievisies warmte in Nederland, heeft het Rijk samen met de VNG een tool ontwikkeld waarin gemeenten dit kunnen rapporteren. In november zijn gemeenten uitgenodigd om deze in te vullen, maar nog niet alle gemeenten hebben dit gedaan. Ook als gemeenten nog bezig zijn met het opstellen van de transitievisie warmte is dat nuttige informatie voor de rapportage. Gemeenten hebben nog tot 15 maart aanstaande de mogelijkheid om de rapportage in te vullen.

Achtergrond en doel van de rapportage

De rapportage heeft twee doelen:

  • inzicht in voortgang van het opstellen van de transitievisie warmte bij alle gemeenten
  • een eerste beeld of de doelstelling van 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen ge├»soleerd en/of aardgasvrij in 2030 behaald kan worden

De globale resultaten van de rapportage worden op deze website gepubliceerd.

Hoe werkt het?

Op dinsdag 2 maart hebben gemeenten die nog niet hebben deelgenomen aan de rapportage (peildatum 15 februari 2021) gegevens ontvangen om een account voor de rapportagetool te activeren. Deze gegevens zijn verstuurd naar het algemene mailadres van gemeenten. Vragen over de accountgegevens kunnen gemaild worden naar beheer@esri.nl.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen