Wat is een uitvoeringsplan?

17-02-2021
4617 keer bekeken

Vanuit de regierol in de wijkgerichte aanpak geven gemeenten sturing op basis van een transitievisie warmte, uitvoeringsplannen en het omgevingsplan. Maar wat is een uitvoeringsplan eigenlijk? Wat komt er allemaal in te staan?

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte

Het beschrijft op welk (collectief) duurzaam alternatief de wijk overgaat en per wanneer. En welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Kenmerken zoals isolatie, planning en schaalniveau komen hierbij aan de orde. Net als de juridische vormgeving als programma onder de Omgevingswet, wat het betekent voor de rol van de raad, afstemming met relevante stakeholders en participatie.

Rijk en VNG werken samen uit wat de kenmerken zijn van de verschillende plannen in de wijkgerichte aanpak, zodat deze plannen samen een solide juridische basis geven voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarbij wordt input vanuit de praktijk gebruikt via de leerkring uitvoeringsplan.

Nieuwsgierig geworden? 

Nieuwsgierig geworden naar de inhoudelijke aspecten van een uitvoeringsplan?

Lees meer over het uitvoeringsplan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen