Rapport Algemene Rekenkamer over PAW

25-06-2020
14735 keer bekeken

Op 20 mei publiceerde de Algemene Rekenkamer haar verantwoordingsonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse-Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Programma Aardgasvrije Wijken is hierin als beleidscasus doorgelicht.

Bestuurlijke reactie

Gelijktijdig met de rapportage is de bestuurlijke reactie van de minister gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer waarin de minister Ollongren aangeeft op welke wijze ze omgaat met de aanbevelingen. In de media is de nodige aandacht geweest voor het rapport en er zijn kamervragen gesteld. De vragen en antwoorden op deze vragen zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer:

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019

Op 23 juni heeft lid Koerhuis tijdens het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 een motie ingediend over het programma aardgasvrije wijken. Deze motie is op 29 juni gewijzigd en op 30 juni aangenomen. Minister Ollongren heeft op basis van deze motie een appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd.  De minister heeft aangegeven om een tussentijdse evaluatie van het PAW uit te voeren vóór 1 oktober 2020.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 

Reactie proeftuingemeenten

De 27 proeftuingemeenten hebben gezamenlijk een reactie gegeven op het rapport van de Rekenkamer. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen