71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

13-05-2020
7550 keer bekeken

Eind 2019 hebben alle 355 gemeenten een uitnodiging ontvangen om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen. In totaal hebben 71 gemeenten een aanvraag ingediend.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regie hebben in de aanpak om stap voor stap wijken aardgasvrij te maken. Het Programma Aardgasvrije Wijken selecteert hiervoor proeftuinen en heeft een Kennis- en Leerprogramma. Met dit programma kunnen álle gemeenten in Nederland leren van de ervaringen die in de proeftuinen wordt opgedaan.

In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd. Eind 2019 hebben alle 355 gemeenten een uitnodiging ontvangen om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen. De deadline voor het indienen is als gevolg van de COVID-19 crisis met een maand verlengd, tot 1 mei jongstleden. In totaal hebben 71 gemeenten een aanvraag ingediend. Voor de tweede ronde is een rijksbijdrage van gemiddeld 4 miljoen euro per proeftuin beschikbaar voor ongeveer 25 wijken.

Toets op uitvoeringsgereedheid

Het doel van de tweede uitvraag is om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken. Meer dan bij de eerste ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang. De Adviescommissie Aardgasvrije Wijken beoordeelt alle 71 plannen en brengt hierover advies uit aan de minister van BZK. De minister maakt de selectie medio oktober bekend.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen