De Ronde van Nederland is begonnen

30-10-2019
4782 keer bekeken

De Ronde van Nederland is gestart! Het Expertise Centrum Warmte en het Planbureau voor de Leefomgeving reizen de komende tijd het land door om vragen te beantwoorden over de Leidraad. In Flevoland en Limburg spraken we al veel gemeenten en de komende tijd volgen nog meer bijeenkomsten.

Programma

Elke provincie vult het programma in op zijn eigen manier; daarnaast zijn er elke bijeenkomst vaste onderdelen. Zo geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een toelichting op het onderdeel Startanalyse van de Leidraad en vertelt het Expertise Centrum Warmte (ECW) over het onderdeel Handreiking voor lokale analyse. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. En je kunt bij alle bijeenkomsten bij medewerkers van de Helpdesk van het ECW terecht om samen in de viewer te kijken.

Al aan de slag of nog niet

In Flevoland en Limburg hebben de bijeenkomsten al plaatsgevonden en daar merkte je dat gemeenten die al aan de slag zijn met hun Transitievisie Warmte – in het algemeen de grotere – er anders instaan dan gemeenten die nog gaan beginnen. ‘Gemeenten die al bezig zijn, willen vooral weten hoe de Startanalyse zich verhoudt tot hun eigen analyse. Gemeenten die net starten konden we juist helpen bij het begrijpen van alle informatie die er nu hun kant opkomt’, aldus Roy Blokvoort van de Helpdesk van het ECW. ‘Om die reden splitsen we de deelnemers ook op in groepjes van gemeenten die ongeveer even ver in het proces zijn. Die mensen lopen namelijk vaak tegen dezelfde vragen aan.’

De gemeenten die al bezig zijn zien soms verschillen tussen hun eigen analyse en die van de Leidraad. Roy: ‘Dat heeft ermee te maken dat het PBL bij het maken van de Startanalyse uit is gegaan van landelijke, openbare data. Ze hadden niet de beschikking over lokale gegevens, omdat die meestal niet openbaar zijn. Daarom is de Startanalyse door een gemeente echt te gebruiken als basis. De gemeente vult de Startanalyse zelf aan met lokale informatie.’ Hoe dat kan; daar helpt de Handreiking voor lokale analyse je bij.

Er waren een aantal vragen die in beide bijeenkomsten terugkwamen. Roy: ‘Veel gemeenten wilden bijvoorbeeld weten of het een uitgangspunt is dat alle woningen straks schillabel B hebben? En of er iets met waterstof wordt gedaan? Daarnaast waren er vragen over de eindgebruikerskosten. En wilden mensen weten of er rekening wordt gehouden met de locatie waar groengas geproduceerd wordt. Een andere terugkerende vraag was of we advies geven. Dat is nadrukkelijk niet zo. De gemeenten hebben de regie.’ De vragen die de Helpdesk veel ziet voorbijkomen, zowel in de bijeenkomsten als daarbuiten, worden op de website bijgehouden. Neem daarvoor een kijkje bij de veelgestelde vragen.

Proeftuinen

Het onderdeel ‘Toelichting op de tweede uitvraag proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)’ is bij de eerste bijeenkomsten helaas komen te vervallen. Dit kwam omdat het (vervolg)debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp verplaatst was naar 29 oktober. De uitkomsten van dit debat kunnen van invloed zijn op de inhoud van de nieuwe uitvraag die naar verwachting in november wordt verstuurd. We houden je uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Gemist?

Ben je bij jouw gemeente betrokken bij het maken van de Transitievisie Warmte en heb je de bijeenkomst in jouw provincie gemist? Dan ben je van harte welkom op de landelijke bijeenkomst op 12 december in Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen