Vijf partijen ondertekenen het Warmteakkoord Capelle aan den IJssel

16-10-2019
8822 keer bekeken

De gemeente Capelle aan den IJssel, Havensteder, Stedin, Eneco en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben het Warmteakkoord Capelle aan den IJssel ondertekend.

Alternatief voor aardgas

Met de ondertekening gaan deze vijf partijen samenwerken aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmteoplossing als alternatief voor aardgas in Capelle aan den IJssel. Wethouder Nico van Veen (duurzaamheid): “Deze ondertekening is belangrijk, want de overstap naar duurzaam en aardgasvrij verwarmen is één van de grootste uitdagingen waar heel Nederland de komende jaren mee te maken krijgt. Die overstap pakken wij stap voor stap aan, samen met Capellenaren, bedrijven en onze partners.”

Transitievisie warmte

Het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven is een grote uitdaging. De partijen gaan samen aan de slag met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarbij wordt ook het Energiecollectief Capelle (ECC) betrokken. Het ECC bestaat uit vrijwilligers die inwoners van Capelle aan den IJssel adviseren op het gebied van duurzame energie. In de Transitievisie Warmte komt te staan wanneer welke wijk of buurt in Capelle aan den IJssel naar verwachting de overstap maakt naar aardgasvrij. De partijen hebben afgesproken dat deze transitievisie in 2020 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Warmtetransitieagenda

De ondertekening van het warmteakkoord komt voort uit de warmtetransitieagenda, die de gemeenteraad op 15 april 2019 heeft vastgesteld. In de warmtetransitieagenda staat de mogelijke richting voor de overstap naar aardgasvrij in Capelle aan den IJssel. Zo is in beeld gebracht welke warmteoplossing per wijk van Capelle aan den IJssel het meest voor de hand ligt.

Duurzame warmte voor het Rivium

De ondertekening van het warmteakkoord vond plaats op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Uit onderzoek blijkt dat de awzi zoveel warmte heeft dat daarmee de geplande nieuwbouw in het Rivium en een deel van de bestaande bedrijven verwarmd kunnen worden. De awzi loost gezuiverd water in de Nieuwe Maas dat een constante temperatuur heeft van rond de 20 graden. In de winter kunnen warmtepompen ingezet worden om dit water te verwarmen en zo gebouwen van warmte te voorzien. In de zomer kan dit water direct gebruikt worden om de woningen te koelen.

Waardevol afvalwater

Hoogheemraad Agnes van Zoelen (duurzaamheid): “In water zit waarde. Op de afvalwaterzuivering Kralingseveer zuiveren we het afvalwater van ongeveer 360.000 inwoners. Uit al dat water kunnen we stoffen en warmte terugwinnen, hergebruiken en omzetten in energie. Met deze samenwerking stellen we de warmte beschikbaar voor de directe omgeving van onze zuivering om zo samen het Rivium duurzamer te maken."

Collectief warmtenet

Het hoogheemraadschap en de gemeente Capelle aan den IJssel gaan nu samen met de projectontwikkelaars die actief zijn op het Rivium onderzoeken of het mogelijk is om een collectief warmtenet op lage temperatuur op het Rivium aan te leggen.


Bron: Duurzaam Capelle


Foto, v.l.n.r.: Henk Rotgans (Havensteder), Wethouder Nico van Veen, Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard), Koen Gommers (Eneco), Rikus van den Kieboom (Stedin) en Ger Keuzenkamp (Energie Collectief Capelle).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen