Landelijke bijeenkomst over de Transitievisie Warmte wordt verplaatst

21-01-2020 3904 keer bekeken

Begin

22-03-2020 om 10:00

Einde

22-03-2020 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Muntgebouw, Leidseweg 90 te Utrecht

In verband met het tegengaan van het verspreiden van het coronavirus zijn alle bijeenkomsten groter dan 100 aanwezigen afgelast. Daarom zal de landelijke bijeenkomst ‘Transitievisie Warmte’ worden verplaatst naar eind juni of begin september 2020. Er wordt nu druk gezocht naar een nieuwe datum en zodra deze bekend is ontvang je een uitnodiging hiervoor.

Transitievisie Warmte

Wil jij weten welke stappen je als gemeente kunt doorlopen om tot de Transitievisie Warmte te komen? Hoe je invulling kunt geven aan de regierol, hoe je je organisatie daarop inricht en hoe je de raad meeneemt? Hoe je de leidraad kunt gebruiken en hoe de Transitievisie Warmte zich verhoudt tot de Regionale Strategie Warmte?

Kom dan naar onze bijeenkomst over de Transitievisie Warmte op dinsdag 24 maart!

Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. De Transitievisie Warmte geeft een eerste richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De focus in de Transitievisie Warmte ligt op de periode tot en met 2030. Elke gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt.

Programma

In deze bijeenkomst gaan we vooral in op het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte, geven we inzicht in de ondersteuning die het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte hierbij bieden en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten. Het volledige programma volgt later.

Voor wie?

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor ambtenaren van gemeenten betrokken bij de Transitievisie Warmte.

Aanmelden

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Aletta van der Werff, trekker van thema Regie en Organisatie binnen het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken en verantwoordelijk voor deze bijeenkomst: aletta.vanderwerff@vng.nl

Cookie-instellingen