Essay Manon Ruijters: Vrij van aardgas, rijk aan leren.

16-03-2020
12679 keer bekeken

Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand aan een Nederlandse professor om vanuit zijn of haar expertise te reflecteren op onze gedeelde opgave. Deze keer: Manon Ruijters.

"Hoe krijg je mij aan het afkoppelen van het gas, is ook een vraag naar: hoe krijg je mij aan het leren?"

Wat hebben aardgasvrije wijken en leren nu met elkaar te maken? De omslag naar aardgasvrije wijken lijkt in eerste instantie vooral te gaan over organisatorische, technische en financiële vraagstukken en oplossingen. In deze reeks essays blijkt vervolgens dat er toch wat meer achter schuil gaat en wordt een aardig aantal thema’s toegevoegd.

Enerzijds aan de menskant, de burger, de gebruiker: hoe maak je het voorstelbaar (Maarten Hajer), hoe ga je om met emotie en motivatie (Anke van Hal) en hoe maak je de noodzakelijke fundamentele omslag in denken, handelen en organiseren (Jan Rotmans)? Anderzijds aan de kant van maatschappij en bestuur (Arwin van Buuren en Jurian Edelenbos) en sociale en fysieke omgeving (Anke van Hal).

De aardgasvrij opgave is een complex vraagstuk, waarbij het thema leren en ontwikkelen er stevig in verworven zit. Dit essay werkt vanuit een vijftal verhaallijnen die hun basis vinden in de eerdere essays: (1) het genereren van betekenis en betrokkenheid van bewoners, (2) het vormgeven van een transitie, (3) het vraagstuk van gemeenschappelijke beeldvorming en collectiviteit, (4) de kwestie van koplopers, volgers en achterblijvers, (5) en tenslotte het leren van pilots.


Lees het essay


Essay gemist?

Elke maand publiceert deze website een essay van een Nederlandse wetenschapper die vanuit zijn of haar expertise te reflecteert op de aardgasvrije opgave. Wil je geen essay missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen