Vijf uitgangspunten voor een participatie-aanpak aardgasvrij

15-07-2021
4330 keer bekeken

Hoe ontwerp je een participatieproces voor het aardgasvrij maken van een wijk? Dit kan door iedereen de mogelijkheid te geven om mee te doen en samen te werken aan een betrouwbare kennisbasis. Het zijn twee van de vijf uitgangspunten die klimaatpartners onlangs met elkaar hebben opgesteld.

Van mee kunnen doen en gehoord worden tot een betrouwbare kennisbasis

Het is overduidelijk dat een wijk aardgasvrij maken alleen maar slaagt als belanghebbenden goed worden betrokken. Maar hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een participatieproces? De vijf participatie-uitgangspunten helpen hierbij. Het eerste uitgangspunt lijkt voor de hand liggend, maar is niet vanzelfsprekend: maak een procesontwerp met bewoners en partijen samen (#1). Wanneer en hoe willen zij betrokken worden? Geef iedereen de mogelijkheid om mee te doen (#2) door onder meer verschillende manieren en methodes te bedenken om bewoners (met verschillende talen en achtergronden) te bereiken. Zorg dat iedereen gehoord wordt (#3), laat weten wat er met de inbreng van bewoners is gedaan en ga er niet te snel vanuit dat een klankbordgroep de hele wijk vertegenwoordigt. Bouw aan een betrouwbare kennisbasis (#4) door samen kennis te ontwikkelen en ruimte te bieden voor ‘eigen’ onderzoek of een second opinion. En tenslotte, ondersteun bewoners om de stap te maken (#5) door er kleine stappen van te maken  en zaken uit handen te nemen. 

Voor wie en door wie

Het Programma Aardgasvrije Wijken heeft samen met de partners uit het Klimaatakkoord de participatie-uitgangspunten uit het Klimaatakkoord getoetst aan de praktijk in de proeftuinen. Een resultaat van de samenwerking tussen; de Woonbond, NP RES, Aedes, HIER, Ministerie van BZK en EZK, VNG, IPO, Energieloketten, Energie Samen en Vastgoed Belang. De participatie-uitgangspunten zijn bedoeld om lokale partijen op strategisch niveau te helpen bij het vormgeven van het participatieproces. Ze zijn bruikbaar voor gemeenten, netwerkbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties, andere verhuurders, bewonersorganisaties, energiecoöperaties, energieloketten en bouw- en installatiebedrijven. In de Handreiking Participatie vind je een volledige beschrijving van de participatie-uitgangspunten.

Uitgangspunten in de praktijk

Uitgangspunten, participatieproces ontwerpen, participatie borgen. Het klinkt goed, maar wat betekent dat in de praktijk? In het filmpje hieronder vertellen ‘wijkaanpakkers’ vanuit gemeenten, corporatie en bewonerscoöperatie hoe zij de principes in praktijk brengen. Het zijn verhalen vanuit de  gemeenten Zwolle, Sliedrecht, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Purmerend. Klik op de afbeelding hieronder om deze in een nieuw tabblad te openen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen