Op pad in de wijk met het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

09-01-2020
5080 keer bekeken

Het aardgasvrij maken van wijken heeft gevolgen voor de directe leef- en woonomgeving van mensen. Met omgevingswandelingen brengt het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) in kaart wat er speelt in wijken, op welke manier bewoners betrokken worden en wat de wijkbewoners daar zelf van vinden.

Omgevingswandelingen

Tijdens een omgevingswandeling lopen OFL-secretarissen, (actieve) bewoners, vertegenwoordigers van wijkinitiatieven en van gemeenten, en andere actief betrokkenen (verder: deelnemers) in tweetallen door een wijk. Zij gaan op zoek naar thema’s en sleutelfiguren in de wijk, en de ervaringen van mensen als het gaat om duurzaamheid en aardgasvrije wijken. 

2019 en 2020

In 2019 heeft het OFL omgevingswandelingen gemaakt in tien wijken in Nederland. Lees het verslag van de eerste vijf wandelingen voor een indruk. Bekijk de kaart op de website van het OFL voor de data en locatie van de omgevingswandelingen. In 2020 zal het OFL opnieuw omgevingswandelingen organiseren. 

Ook een omgevingswaneling ervaren?

Als je je professioneel bezighoudt met het aardgasvrij maken van wijken, dan kun je je interesse doorgeven via: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
De wandelingen voor 2020 zijn nog niet gepland, plekken zijn beperkt. Het OFL neemt contact op met geinteresseerden wanneer meer informatie bekend is. 

Meer weten?

Lees meer over omgevingswandelingen op de website van het OFL.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen