Zonder data geen Transitievisie Warmte, maar waar haal je ze vandaan?

04-12-2019
9061 keer bekeken

Waar liggen warmtenetten? Wat is het energieverbruik in een wijk? Data zijn essentieel voor de Transitievisies Warmte. Maar waar haal je ze vandaan? En hoe interpreteer je data?

Kennis- en Leerprogramma

Gerdien van de Vreede van het Kennis- en Leerprogramma (KLP) en Paul Suijkerbuijk van VNG Realisatie nemen je graag mee in hun wereld van data. Datagedreven planvorming is een belangrijk thema binnen het KLP. Maar omdat een groot deel van het werk zich achter de schermen afspeelt, is het voor gemeenten niet altijd even zichtbaar. 

Niet alleen energie

Zorgen dat data beschikbaar komen. Dat is de opdracht voor Gerdien en Paul. Er is natuurlijk de Leidraad, maar er is meer data nodig als je wilt komen tot een Transitievisie Warmte. Dat gaat verder dan alleen energiedata, vertelt Gerdien. ‘We ondersteunen gemeenten met zoveel mogelijk data over wijken en buurten, bedoeld voor de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Het gaat om onder meer data over de waarde van woningen, het gemiddelde inkomen in een wijk en de gezinssamenstelling. In welke buurten inkomens laag zijn en het energieverbruik hoog, vanwege de kans op energie-armoede.’ Paul vult aan. ‘We proberen met data inzicht te krijgen in de kansen. Hoe kun je samen met bewoners de mogelijkheden verkennen en benutten? Gemeenten hebben de data ook nodig voor de dialoog met bewoners en bedrijven.’

Inzichten

Niet alleen de beschikbaarheid van data is van belang, je moet er ook inzichten uit kunnen halen. Hoe kun je weten welke wijken technisch het eenvoudigst van het aardgas af kunnen? Of waar het ’t hardst nodig is om over te gaan op andere vormen van verwarming, bijvoorbeeld omdat de gasleiding binnenkort vervangen moet worden. Data kunnen je antwoord geven op al dat soort vragen. Dit vraagt datavaardigheid bij de gebruikers. Het KLP zet zich in om medewerkers van gemeenten op te leiden in het gebruik van data. Met het oog hierop organiseert het programma trainingen, zoals Data voor dummies (afgelopen najaar).  In 2020 komen er nieuwe trainingen. Houd daarvoor de kalender van het Programma Aardgasvrije Wijken in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.

Dashboard energietransitie

Het KLP ontwikkelt samen met VNG Realisatie een dashboard energietransitie. Dit is een website waar gemeenten informatie gevisualiseerd aangeleverd krijgen. Het dashboard helpt bij beleidskeuzes. Het bevat sociale, economische en technische gegevens over wijken, bijvoorbeeld gegevens over de staat van panden, het soort bouw, de samenstelling van huishoudens, etc.

De eerste (bèta)versie van het dashboard is opgeleverd. ‘In de klankbordgroep proberen gemeenten uit of het voorziet in de behoefte, wat er ontbreekt en of het handig werkt,’ vertelt Paul. ‘We ontwikkelen het in dialoog met de gebruikers op basis van de behoefte.’ Wil je op de hoogte gehouden worden bij de ontwikkeling van dit dashboard? Dat kan door te mailen naar Gerdien.vandeVreede@vng.nl.

Onderzoek naar beschikbaarheid van data

In opdracht van het KLP doet TNO onderzoek naar de beschikbaarheid van data. Acht koplopergemeenten die al ver zijn met de Transitievisie Warmte, worden in de diepte bevraagd over hun ervaringen. Welke data hebben ze gebruikt? Hoe (gemakkelijk) konden ze die raadplegen? Welke data hadden ze willen gebruiken, maar waren niet te vinden? Zijn er gegevens die de andere partij niet mocht delen vanwege de privacywetgeving?

Met de uitkomsten van het onderzoek gaan Gerdien en Paul aan het werk. Zo gaan ze in gesprek met landelijke spelers als Aedes (koepel woningcorporaties) en Netbeheer Nederland.

Meedoen? Meld je aan voor de klankbordgroep

Wil je meedoen en betrokken zijn op het gebied van datagedreven planvorming? Meld je dan aan voor de klankbordgroep data en monitoring. De groep komt elke eerste donderdag van de maand bijeen. Hier hoor je als eerste wat er speelt, je hebt invloed op de producten en diensten die het KLP op het gebied van data ontwikkelt en je ontmoet collega’s van andere gemeenten die voor dezelfde vragen staan. Kortom, een platform met een levendige uitwisseling van kennis en ervaringen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: Gerdien.vandeVreede@vng.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen