Gedragsexperts onderzoek gedragsinzichten en bewonersaanpak

Foto Sylvia Breukers

Sylvia Breukers

Onderzoeker & Adviseur bij DuneWorks

"Mijn ervaring op gedragsvlak is gebaseerd op onderzoek, het mee-vormgeven van interventies en advisering met betrekking tot transitievraagstukken waarbij gedragsverandering een rol speelt (in relatie tot energie-besparing, renovatietrajecten, ‘smart grid’ ontwikkelingen in buurten, gebruikersonderzoek onder huishoudens, participatieve ontwikkeling van energieplatforms, etc.). We hebben vorige jaar een gedragsstudie aardgasvrij voor BZK geschreven, en een bijdrage geleverd aan de handreiking participatie. Deze bijdragen laten zien hoe ik gedragsverandering zie als onderdeel van een proces waarin aandacht voor wat bewoners en wijken nodig hebben om te kunnen veranderen centraal staat; en waarin aandacht is voor hoe de verandering (richting aardgasvrij in dit geval) ook bijdraagt aan andere doelen die voor bewoners belangrijk zijn (woningverbetering; lagere energierekening). 

Foto Maurice Coen

Maurice Coen

Zelfstandig adviseur bij Coen Consulting

"Ik hou me met name bezig met de invloed van de huidige transitie (verduurzamen, energietransitie, aardgasvrijopgave) op organisaties en op het samenwerken (tussen organisaties, tussen mensen, in tijdelijke organisaties, met bewoners). Hierbij probeer ik continue oog te hebben voor de onderlinge beïnvloeding van veranderingen op maatschappelijk, markt, organisatie en persoonlijk niveau. Ik probeer een bijdrage te leveren door handelingsperspectief te bieden om gedrag van organisaties, van professionals en van bewoners te beïnvloeden. En volgens mij kunnen we het gedrag van mensen met name veranderen als we er voor zorgen dat (professionals binnen) organisaties de juiste dingen doen en de juiste producten en diensten aanbieden."

Foto Niels Götz

Niels Götz

Consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en marketingadviseur bij 5plus1

"Ik ben als psycholoog al bijna 30 jaar actief met het ‘kraken’ van maatschappelijk relevante gedragsvragen. De meeste op het gebied van verduurzaming woningen/ woongedrag, maar ook wel t.a.v. mobiliteitsgedrag en vitaliteit woonomgevingen/ wijken. De afgelopen 10 jaar ben ik non-stop bezig geweest met het thema verduurzaming bestaande woningvoorraad. Grotendeels vanuit experimenteerregelingen, zoals Blok voor Blok, regionale strategie E-akkoord en de Innovatieve Aanpak-regeling. Hierbij ben ik vaak ingezet via de strippenkaart-constructie. Momenteel ben ik betrokken bij het experimentprogramma Verduurzaming Kwetsbare Bewoners/Wijken van Platform 31."

Foto Danny vd Roest

Danny van der Roest

Adviseur duurzame bouw & gedrag bij RVO

Ik ben Danny van der Roest, sociaalpsycholoog met een specialisatie in gedragsverandering. Jarenlang heb ik vanuit mijn eigen gedragsbureau de brug geslagen tussen theorie en praktijk door allerhande gedragstrajecten op te zetten en uit te voeren. Een van de focusgebieden hierbij was duurzaamheid. Mijn kennis en ervaring heb ik meegenomen naar RVO waar ik sinds 2020 werkzaam ben als adviseur Duurzame Bouw en Gedrag.  Ik ben met name geïnteresseerd in het ontwikkelen van betaalbare en opschaalbare manieren om grote groepen mensen in beweging te brengen. Dit is in mijn ogen een van de belangrijkste uitdagingen binnen het Programma Aardgasvrije Wijken waar we als overheid best iets groots vragen van burgers. Hoe motiveer je mensen tot een verandering waar ze persoonlijk weinig urgentie bij voelen, niet direct tastbaar voordeel uit halen maar op korte termijn wel concrete nadelen van ondervinden? Deze vragen hoop ik samen met de andere experts te kunnen beantwoorden.

 

Foto Gerdien de Vries

Gerdien de Vries

Director TU Delft TPM Energytransition Lab

Gerdien de Vries is universitair docent Publiek Management en Organisatie aan de Technische Universiteit Delft. Haar onderzoek richt zich op beïnvloedingstechnieken - zoals framing en nudging - in multi-actor settings. Gerdien is geïnteresseerd in het blootleggen van causale effecten van deze technieken met behulp van kwantitatieve onderzoeksmethoden zoals experimenten en surveys. Gerdien heeft een achtergrond in gedragswetenschappen en geeft online en op de campus cursussen over organisatie en management, framing, nudging, leiderschap, onderhandelen, groepsdynamiek en interculturele relaties.

Foto Nicole de Koning

Nicole de Koning

Consultant Human Behavior bij TNO

Binnen TNO werk ik in de unit EnergieTransitie. De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Het betrekken van de bewoners, zowel eigenaren als huurders, is voor een groot deel bepalend voor het succes. Te vaak nog worden beslissingen over het aardgasvrij maken van wijken over hun hoofden genomen. In projecten onderzoek ik drijfveren en barrières van verschillende doelgroepen (zoals VvE’s, huurders, woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen). Samen met collega’s en projectpartners werk ik aan het bedenken en ontwikkelen van oplossingen om aan te sluiten bij deze drijfveren of barrières weg te nemen.

Foto Imke Tegels

Imke Tegels

Senior adviseur bewoners & gedrag bij SME

Ik werk al 20 jaar bij SME rondom het thema bewoners, met als specialisme energiebesparing. Mijn opdrachtgevers zijn met name gemeenten en woningbouwcorporaties. Bij de laatste leiden we hun huurders op tot energiecoach en geven we de medewerkers trainingen zodat zij hun bewoners beter kunnen informeren vanuit hun rol in de totale keten. Bij gemeenten ben ik voornamelijk bezig met de uitvoering van de RRE en de TVW. We ontwikkelen projecten waarbij we bewoners op een zo’n aantrekkelijk mogelijke manier met het thema kennis laten maken. Waarbij we onderscheid maken tussen mensen die al heel lang bezig zijn met het thema en de puntjes op de i willen zetten maar ook de mensen die nog helemaal niet bezig willen/kunnen zijn. Ik heb, met name in mijn begin periode van SME, veel gewerkt met mensen van niet-Nederlandse kom af, later ook veel met studenten en mensen met schulden. 

Foto Reint Jan Renes

Reint Jan Renes

Lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de HvA

Met zijn lectoraat doet Reint Jan Renes, vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk, onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Steeds meer mensen maken zich namelijk druk over het klimaat. Maar veel van hen voelen toch weinig urgentie of zien teveel belemmeringen om in hun dagelijks leven daadwerkelijk klimaatvriendelijkere keuzes te maken. Wat motiveert hen om juist wél aan de slag te gaan? De diverse praktijkgericht onderzoeksprojecten waar Reint Jan de afgelopen vijftien jaar bij betrokken is geweest, hebben hem geleerd dat voor effectieve gedragsbeïnvloeding je intrinsiek moet willen snappen wat mensen drijft en waar hun weerstand zit. Sterker nog: een te grote nadruk op je eigen duurzame boodschap en wat jij denkt dat anderen moeten doen, creëert vooral verzet. Om mensen mee te krijgen naar een duurzamere wereld is oprechte interesse in hun huidige wereld en begrip voor wat hen nu drijft cruciaal (Tekst ontleend aan hva.nl).

 
Cookie-instellingen