150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede

03-11-2021
8138 keer bekeken

De gasprijzen zijn flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Het kabinet stelt 150 miljoen ter beschikking aan gemeenten om huishouden die het hardst getroffen worden, hulp te bieden om energie te besparen.

Vouchers en energieboxen

Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt, gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het direct geven van energieadvies door energieteams langs huishoudens te laten gaan. Naast deze maatregel heeft het Rijk bekend gemaakt de belastingen op energie tijdelijk verlaagd worden.

Stap op weg

Met dit plan kunnen huishoudens direct stappen zetten om in hun huis energie te besparen en daarmee hun energierekening te verlagen. Deze maatregel loopt vooruit op een meer fundamentele aanpak en grootschalige isolatie (vloer, dak en gevel). Op Prinsjesdag is hiervoor 514 miljoen euro ter beschikking gesteld. Er wordt gewerkt aan een nationaal isolatie programma dat naar verwachting in november bekend wordt gemaakt.

Achterhalen doelgroep

Onlangs heeft de VNG de Dataviewer Energietransitie gebouwde omgeving (DEGO) gelanceerd. Deze data is ook te gebruiken om te achterhalen waar inwoners wonen die een grotere kans lopen om in de knel te komen door de stijgende prijzen. Het CBS heeft voor VNG uitgezocht waar veel mensen wonen met een laag inkomen en tegelijkertijd een hoog gasverbruik. De dataviewer is te raadplegen via dego.vng.nl.

Training en kennisdossier

Met de energietransitie ook energiearmoede aanpakken, komt ruim aan bod in de nieuwe masterclass Energietransitie, armoede en gedrag. In opdracht van BZK ontwikkelt Platform31 met deskundigen en kennisinstellingen een training voor gemeenten over wat zij concreet kunnen doen om tegelijk de energietransitie aan te jagen én (energie)armoede tegen te gaan. Hiervoor is er een publicatie Verduurzamen met een smalle beurs en kennisdossier Energietransitie, armoede en gedrag samengesteld.

Meer informatie

Bekijk het nieuwsbericht over het volledige maatregelenpakket

Lees de reactie van VNG op de maatregelen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen