ISDE vanaf nu te combineren met gemeentelijke en provinciale subsidies

20-05-2021
6316 keer bekeken

Per 1 januari 2021 is de ISDE-regeling uitgebreid met isolatiemaatregelen voor eigenaar-bewoners die eerder werden gesubsidieerd vanuit de SEEH. Nu is het bovendien mogelijk om naast verstrekte subsidie vanuit gemeenten en provincies, in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de ISDE.

Uitbreiding ISDE

Vanaf begin dit jaar is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uitgebreid met isolatiemaatregelen voor eigenaar-bewoners die eerder werden gesubsidieerd vanuit de SEEH. Voor isolatie blijft de voorwaarde gelden dat er minimaal twee maatregelen moeten worden genomen. Deze voorwaarde kan nu ook worden ingevuld via het combineren van één isolatiemaatregel met een investering in een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Stapelen subsidie mogelijk met ingang van 21 april

Een aantal gemeenten en provincies bleek naast de ISDE-subsidie voor sommige maatregelen een aanvullende subsidie aan eigenaar-bewoners te willen verstrekken. Dit stuitte echter op het probleem dat eigenaar-bewoners niet voor ISDE in aanmerking kwamen indien zij voor dezelfde investering al eerder subsidie hadden ontvangen. In het licht van de doelstelling van de ISDE is het gewenst dat ook voorafgaand aan de indiening van de ISDE-aanvraag extra ondersteuning door gemeenten en provincies aan eigenaar-bewoners geboden kan worden. Daarom is de ISDE gewijzigd. Vanaf 21 april is het voor eigenaar-bewoners mogelijk om naast de vanuit sommige gemeenten en provincies verstrekte subsidie ook in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de ISDE. Voor zakelijke aanvragers blijft stapelen van ISDE met andere subsidies niet toegestaan.

Klik hier voor meer informatie over de regeling

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen