€ 400.000 euro extra bijdrage voor 27 proeftuingemeenten

17-12-2019
6278 keer bekeken

De 27 proeftuingemeenten van het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken krijgen extra geld van het Rijk voor het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Elke proeftuingemeente krijgt € 400.000 euro, aanvullend op de oorspronkelijke rijksbijdrage uit oktober 2018.

Decembercirculaire

De extra bijdrage is gepubliceerd in de Decembercirculaire gemeentefonds 2019. Met deze circulaires informeert Minister Knops (BZK) de provincies en gemeenten over de uitkeringen in 2019 en verder. Bij het selecteren van de eerste 27 proeftuinen zijn de projectgebonden proceskosten in veel gevallen niet meegenomen bij het bepalen van de onrendabele top. Gemeenten geven aan dat deze uitvoeringskosten een belangrijke randvoorwaarden zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. Bij de uitvraag van de tweede ronde proeftuinen zijn deze kosten wel in de uitvraag opgenomen.

In totaal is er € 14,3 miljoen euro gereserveerd voor het opstellen van uitvoeringsplannen door gemeenten. € 10,8 miljoen euro hiervan gaat naar de proeftuingemeenten. De overige € 3,5 miljoen euro wordt gelijk verdeeld over alle 355 gemeenten. Het gaat om bijna € 10.000 euro per gemeente.

Transitievisies Warmte

In de decembercirculaire zijn ook andere middelen uit het Klimaatakkoord gespecificeerd. Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Hierdoor komt de totale Rijksbijdrage voor Transitievisies Warmte op € 71,7 miljoen.

Energieloketten

Gemeenten krijgen in totaal € 12,4 miljoen euro om bewoners en particuliere gebouweigenaren goed te informeren, met name via energieloketten. Bij deze bijdrage bepaalt het aantal inwoners per gemeente het uit te keren bedrag. De kleinste gemeenten krijgen € 25.000 euro, de grootste gemeenten € 74.000 euro.

Congres Aardgasvrije Wijken

De afgelopen tijd hebben gesprekken met de 27 gemeenten plaatsgevonden om de voortgang en leerpunten van de proeftuinwijken te bespreken. Deze worden in januari 2020 gepubliceerd via de voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije Wijken. Op 23 januari 2020 is het eerste Congres Aardgasvrije Wijken plaats in Nieuwegein.

Regionale bijeenkomsten

Gemeenten die een aanvraag willen indienen voor de tweede ronde proeftuinen kunnen terecht op één van de vier regionale bijeenkomst op 9 januari (Zwolle), 14 januari (’s-Hertogenbosch), 16 januari (Den Haag) en 21 januari (Groningen). Gemeenten die een aanvraag willen indienen voor de tweede ronde proeftuinen kunnen voor vragen terecht op één van de vier regionale bijeenkomst op 9 januari (Zwolle), 14 januari ('s-Hertogenbosch), 16 januari (Den Haag) en 21 januari (Groningen).
 

Blijf op de hoogte

Geen nieuws meer missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen