Partners PAW scharen zich achter Klimaatakkoord

04-12-2019
7219 keer bekeken

355 gemeenten, 12 provincies en 21 waterschappen hebben zich achter het klimaatakkoord geschaard via hun koepels VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid.

Gemeenten

Gemeenten geven aan dat het Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt om met de energietransitie aan de slag te gaan. Wel geven gemeenten hierbij het signaal: de verduurzaming van gemeenten gaat alleen lukken als het Rijk zich houdt aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt om de energietransitie haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar te maken.

De tijd nemen

Behalve voldoende financiële middelen en de nodige wet- en regelgeving om de energietransitie uit te kunnen voeren, hebben gemeenten aangegeven de tijd te nemen die nodig is om hun inwoners voor te bereiden en mee te nemen in processen en beslissingen. De mate waarin gemeenten op deze vlakken comfort krijgen van het Rijk, zullen bepalend zijn voor de snelheid van de energietransitie in gemeenten.

Provincies

Eind november schaarden de twaalf Nederlandse Provincies zich achter het Klimaatakkoord. Ze zijn het erover eens dat het sterk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen van het grootste belang is voor de kwaliteit, de stabiliteit en de veiligheid va de leefomgeving. De provincies zien er binnen hun mogelijkheden op toe dat de klimaatmaatregelen voor de samenleving uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar blijven. De provincies willen kansen benutten in het eerlijk verdelen van de lasten en de lusten. Bijvoorbeeld via nieuwe gebiedsfondsen, waarin initiatiefnemers de omgeving zo vroeg mogelijk betrekken, maar óók investeren in diezelfde omgeving. Zo kunnen alle inwoners profiteren, en niet alleen degenen die financieel kunnen participeren.

Waterschappen

De 21 waterschappen stemden al op 11 oktober jl. in met het Klimaatakkoord. Waterschappen vangen de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland ook in de toekomst veilig en bewoonbaar te houden. Ook dragen waterschappen bij met de opwek van duurzame energie. Op dit moment produceren de waterschappen al bijna 120 miljoen kuub biogas uit rioolslib. Waar mogelijk stellen ze hun afvalwater en oppervlaktewater ter beschikking voor verwarming van woonwijken als alternatief voor aardgas.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen