Juridische Open Tafel Sessie – De transitievisie warmte en de milieueffectrapportage - PAW

09-09-2022 743 keer bekeken

Begin

11-10-2022 om 09:30

Einde

11-10-2022 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Deze Juridische Open Tafel Sessie staat helemaal in het teken van de transitievisie warmte (TVW) en de milieueffectrapportage (m.e.r.). Er komen regelmatig vragen van gemeenten hierover, zoals:

- Moet straks met de Omgevingswet en de nieuwe regelgeving (de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) een TVW/warmteprogramma worden opgesteld met daarbij een milieueffectrapportage?

- Kunnen we de TVW, die is vastgesteld voor 31 december 2021 en waarbij geen plan-m.e.r. is opgesteld, blijven gebruiken? Geldt deze TVW dan als een warmteprogramma?

- Is een warmteprogramma altijd plan-m.e.r. plichtig? Wanneer wel en wanneer niet?

- Wat is de meerwaarde van een plan-m.e.r.? Welke onderwerpen komen in een milieueffectrapportage aan bod?

- Moeten straks meerdere milieueffectrapportages worden vastgesteld: voor een warmteprogramma, de uitvoeringsplannen en de wijziging omgevingsplan? Hoe kunnen we daar slim mee omgaan?

Tijdens de sessie gaan we in op deze en andere vragen die tijdens de sessie worden gesteld. Bij deze Juridische Open Tafel Sessie is Tom Ludwig van de Commissie m.e.r. aanwezig. Hij zal samen met Jacco Karens en Regina Koning de vragen zoveel mogelijk beantwoorden.

Er is veel ruimte voor het delen van jouw vragen en ervaringen. Dus meld je snel aan!

Programma

9.30 – 9.40                 Opening & welkom (Regina Koning & Jacco Karens)

9.40 – 9.50                 Introductie (Regina Koning): Waarom is de milieueffectrapportage zo belangrijk voor de TVW/het warmteprogramma?

9.50 – 10.50               Bespreken en beantwoorden van vragen (Tom Ludwig, Jacco Karens, Regina Koning). Gemeenten kunnen voorafgaand en tijdens deze sessie vragen stellen.    

10:50 – 11:00             Vooruitblik & afsluiting

Aanmelden en vragen 

Aanmelden

Heb je een vraag over de bijeenkomst, of wil je vragen over het onderwerp alvast voorleggen? Neem gerust contact op met Regina Koning, projectleider juridica van het Kennis- en leerprogramma Programma Aardgasvrije wijken: regina.koning@vng.nl

NB. Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van gemeenten.

Cookie-instellingen