Juridische Open Tafelsessie - Wet collectieve warmtevoorziening - Programma Aardgasvrije Wijken

09-12-2020 636 keer bekeken

Begin

09-03-2021 om 09:30

Einde

09-03-2021 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

De Wet collectieve warmtevoorziening – ophalen vragen en signalen vanuit Juridica

In de zomer van 2020 heeft de Wet collectieve warmtevoorziening, ook vaak de Warmtewet 2.0 genoemd, ter consultatie gelegen. Daarmee wordt het wettelijk stelsel voor warmte aangepast. Bedoeling van deze wet is de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren, om zo uitwerking te geven aan de klimaatdoelen en de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier kerndoelen: (i) groei van collectieve warmtesystemen door nieuwe spelregels (marktordening), (ii) transparantie in de tariefstelling, (iii) het zeker stellen van de verduurzaming en (iv) het aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Om te komen tot die marktordening zijn een aantal nieuwe instrumenten in de wet opgenomen, zoals de aanwijzing van een warmtebedrijf en het geografisch gebied (kavel) waarbinnen deze warmte mag leveren. Deze instrumenten hangen samen met het omgevingsrechtelijk spoor dat gemeenten bewandelen door middel van de Transitievisie warmte, het wijkuitvoeringsplan en het omgevingsplan.

Tijdens deze JOTS zal een aantal juridische zwaartepunten besproken worden die van invloed zijn op de businesscase voor een warmtenet. Te denken valt aan het volgende:

  • Marktordening (hoe en wat wordt aangewezen)
  • Samenwerkingsvormen (zijn combinaties mogelijk)
  • Eigendom (wie heeft de eigendom van het net)
  • Samenloop marktordening en warmtebeleid/omgevingsrecht (hoe beheers je het bron- en vollooprisico?)

Daarnaast wordt deelnemers gevraagd om vragen en interessante juridische onderwerpen rondom de Warmtewet 2.0 aan te dragen waarop vanuit KLP en ECW handzame en praktische kennisproducten kunnen worden ontwikkeld voor gemeenten!

Programma: volgt

Heb je nog vragen? Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.

Aanmelden

Cookie-instellingen