Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij - Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

30-10-2020 462 keer bekeken

Begin

15-12-2020 om 09:30

Einde

15-12-2020 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Juridische Open Tafel Sessie Aardgasvrij Transitie (JOTS): Energietransitie en de AVG

Via de Helpdesk van PAW en via bijeenkomsten van KLP (op het thema Datagedreven Planvorming) komen regelmatig vragen binnen over de AVG en de problemen die op dit onderwerp worden ervaren door gemeenten. Bijvoorbeeld over het kunnen beschikken van data over de aanwezigheid van een gasaansluiting in een object. De netbeheerders geven aan dat ze deze data ivm AVG niet kunnen delen, omdat de aanwezigheid van een aardgasaansluiting een persoonsgegeven is. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om in de laatste JOTS van 2020 de AGV centraal te stellen. In deze sessie zal eerst een korte inhoudelijke presentatie worden verzorgd over de problematiek door RVO AVG Coördinator Thomas van Houten (RVO). Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de (specifieke) vragen en ervaringen die er bij de deelnemers op dit onderwerp leven en mogelijke oplossingsrichtingen die we met elkaar kunnen vormgeven. We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze sessie. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma 15 december 2020:

  • 9.30u    Welkom en voorstelronde (Regina Koning)
  • 9.45u    Inleiding AVG door Thomas van Houten 
  • 10.15u  Vragen en kennis uitwisselen (+ invullen vervolgacties en vragen)
  • 10.45u  Onderwerp volgende Juridische Open Tafel Sessie
  • 11.00u  Afsluiting

Heb je inhoudelijke vragen? Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.

Aanmelden

Cookie-instellingen