Juridische Open Tafelsessie - Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Wendy van Schie 22-10-2020 358 keer bekeken

Begin

24-11-2020 om 09:30

Einde

24-11-2020 om 10:45

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online bijeenkomst

Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie (JOTS)

Speciaal voor de nieuwe proeftuinen organiseren we vanuit KLP een overzichtssessie van alle onderwerpen die aan de orde zijn geweest in 2019 en 2020. Zoals over de afsluitbevoegdheid, de TVW en UP en de Omgevingswet, nadeelcompensatie en milieueffectrapportage. Deze onderwerpen passeren allemaal de revue zodat de nieuwe proeftuinen weten welke onderwerpen aan bod zijn geweest en waar meer informatie is te vinden over deze onderwerpen. Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar over ervaringen en opgedane kennis worden gedeeld. Deze sessie is dus niet alleen bedoeld voor de nieuwe proeftuinen, maar ook voor gemeenten die kennis willen delen en halen en vragen willen stellen. 

Waarom de JOTS?

Rondom de juridische (on)mogelijkheden voor de aardgasvrij transitie zijn er nog veel vragen. Regelmatig zien we vragen die samenhangen met wettelijke regelingen en gemeentelijke regelgeving en beleid. Wat kan wel en wat niet bijvoorbeeld rondom de wet, zoals de Wabo, de Erfgoedwet en het Bouwbesluit 2012? Op sommige vragen weten we het antwoord nog niet, die zoeken we graag samen met jullie uit. Op andere vragen hebben gemeenten al een slim antwoord gevonden. Die bieden we graag een podium en delen we. Daarom gaan we vanuit het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken op regelmatige basis Juridische Open Tafelsessies organiseren, telkens met een ander thema. 

Aanpak JOTS

Voor de Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie kun je vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. maar ook oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden en die je graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen: vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek enz. Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

Let op: deze bijeenkomst is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.

Aanmelden

Cookie-instellingen