Online Juridische Open Tafel Sessie 22 september

01-09-2020 320 keer bekeken

Begin

22-09-2020 om 09:30

Einde

22-09-2020 om 10:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De MER en de transitievisie warmte en uitvoeringsplannen

In het Klimaatakkoord staat de afspraak dat gemeenten uiterlijk op 31 december 2021 een transitievisie warmte gereed hebben en vervolgens op wijkniveau een gedetailleerde uitwerking daarvan opstellen. In meerder Juridische Open Tafel Sessies hebben we met deelnemende gemeente ambtenaren gesproken over hoe deze instrumenten uit het Klimaatakkoord met het instrumentarium in de Omgevingswet kunnen worden vormgegeven en beleidsmatig en vervolgens in regelgeving worden geborgd. De procedurele vereisten die voortvloeien uit de wet- en regelgeving zijn voor gemeenten van groot belang. Want wat moet en wat mag? Hoe sorteer je slim voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022?

Tijdens deze Sessie gaan we eerst inhoudelijk dieper in op wat er is en wordt geregeld in de wetgeving: de Omgevingswet. Dienen gemeenten bij het opstellen van een transitievisie warmte en een uitvoeringsplan een milieueffectrapport op te stellen? Wat moet en wat is verstandig? 

Deze sessies zijn gericht op gemeenten die enerzijds kennis en informatie willen komen halen, en anderzijds voor gemeenten die kennis en ervaringen willen inbrengen.

Schrijf je snel in via onderstaande link! 

Programma:

·         9.30u Welkom en voorstelronde (Regina Koning)
·         9.40u Inleiding over MER (spreker volgt)
·         10.00u Vragen en kennis uitwisselen (+ invullen vervolgacties en vragen)
·         10.25u Onderwerp volgende Juridische Open Tafel Sessie
·         10.30u Afsluiting

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor mensen die bij een gemeente werkzaam zijn

Aanmelden

Cookie-instellingen