Juridische Open Tafel Sessie

Wendy van Schie 19-06-2020 299 keer bekeken

Begin

09-07-2020 om 10:30

Einde

09-07-2020 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Energietransitie en de Omgevingswet: nu aan de slag met de instrumenten van morgen

Tijdens de Juridische Open Tafel Sessie van 11 juni zijn we met een aantal gemeenten in gesprek gegaan en is er kennis gedeeld over de wijze waarop gemeenten het opstellen van de TVW en WUP’s oppakken in samenhang met het instrumentarium van de Omgevingswet.

Aansluitend op de sessie van 11 juni wordt in de komende Juridische Open Tafel Sessie op 9 juli 2020, van 10.30 - 11.30 uur, dieper ingegaan op wat gemeenten nu kunnen doen zodat straks, als de Omgevingswet in werking treedt, het proces en de besluitvorming zo min mogelijk of niet vertraagt of stokt. We starten zoals gewoonlijk met een inhoudelijke presentatie. In deze presentatie besteden we aandacht aan de procedurele eisen van het instrumentarium in de Omgevingswet in samenhang met de afspraken over de TVW en de WUP/het omgevingsplan. Daaropvolgend gaan we met elkaar in gesprek en vragen we naar de ervaringen, de geleerde lessen en de vragen die er nog zijn. 

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor mensen die bij een gemeente werkzaam zijn.

Aanmelden

Cookie-instellingen