Online sessie Juridische Open Tafel

Wendy van Schie 27-03-2020 417 keer bekeken

Begin

02-04-2020 om 10:00

Einde

02-04-2020 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Deze online sessie zit vol. Op 6 april wordt een volgende sessie gehouden, klik hier voor aanmelden

De Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie staat in het teken van een open gesprek of discussie over juridische kwesties die gemeenten tegenkomen in de aardgasvrij transitie. 

Op 19 maart stond een Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie gepland maar die hebben we helaas moeten annuleren.

Programma in de Omgevingswet en energietransitie

Daarom organiseren we op 2 april van 10.00 uur tot 11.00 uur een online sessie waarbij jullie via jullie laptop/tablet/telefoonscherm kunnen aanschuiven. Er zal begonnen worden met een inhoudelijke uiteenzetting waarna er vragen kunnen worden gesteld. Onderwerp is het programma in de Omgevingswet en energietransitie.  

Voor deze sessie kun je vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. maar ook oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden en die je graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen: vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek enz.

Je kan deze sturen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl. En sluit je aan bij de community die gekoppeld is aan deze sessies, stuur daarvoor een mail naar Regina Koning.

De sessie is alléén bedoeld voor mensen die bij een gemeente werkzaam zijn.

Cookie-instellingen