Regie en organisatie

Wat is de centrale leervraag binnen dit thema?
Hoe kunnen gemeenten de regierol invullen en de organisatie daarbij inrichten zodat zij effectief invulling kunnen geven aan het aardgasvrij maken van de gemeente (wijken, dorpen, buurten)?  Dit thema faciliteert en ondersteunt je bij het invullen van die regierol.

Waarom is dit thema van belang voor het aardgasvrij maken van wijken?
De gemeenten hebben de regierol in het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Dat is een nieuwe taak. Essentieel is op welke wijze gemeenten die regierol gaan invullen richting alle stakeholders die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak. En hoe gemeenten daartoe hun gemeentelijke organisatie inrichten.

Welke onderwerpen zijn het meest relevant binnen regie en organisatie?
Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak en zij stellen een transitievisie warmte en uitvoeringsplan op. Om daar te komen is het goed om over een aantal vragen na te denken. Het thema regie en organisatie kan helpen bij het beantwoorden van vragen als:

  • Wat betekent de regierol voor de gemeenten en hoe wordt deze ingevuld?
  • Welk proces doorloopt een gemeente om te komen tot een transitievisie warmte?
  • Hoe organiseert de gemeente daarin samenwerking met bewoners en stakeholders (zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders)?
  • Wat betekent deze opgave voor de gemeentelijke organisatie?

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210090"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Transitievisie warmte

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. 

 

Lees meer

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte en beschrijft hoe de gemeente de wijkgerichte aanpak in een specifieke wijk of buurt wil (laten) uitvoeren of regisseren.

 

Lees meer over het uitvoeringsplan

 

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor kennisproducten met meer informatie. 

Naar kennis en leren

  

Praktijk

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijk","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212950"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

Hier vind je de veelgestelde vragen rondom dit thema. Staat je vraag er niet tussen? Stel hem aan de helpdesk. 

Naar veelgestelde vragen

 

 

 

Kalender

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Kalender","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"194548"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Ga naar de kalender

 Stel je vraag aan de helpdesk

Contact

Vragen? Stel ze aan de helpdesk. 

Stel je vraag

 

Andere thema's

Andere thema's

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving behelst nog veel meer thema's. 
 

Bekijk de andere thema's

Cookie-instellingen