City Deal “Energieke wijken, duurzaam en sociaal”

09-03-2021
3792 keer bekeken

Slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van wijken. Dat is het doel van de City Deal “Energieke wijken, duurzaam en sociaal”, die op 4 maart ondertekend werd tijdens het Congres Aardgasvrije wijken door het Rijk, diverse gemeenten en woningcorporaties en Platform31.

Verbinden van de opgaven in de wijken

Het aardgasvrij maken van wijken is niet de enige opgave. Zeker in kwetsbare wijken spelen vaak andere opgaven zowel fysiek als sociaaleconomische, zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid van de openbare ruimte, werkgelegenheid, armoede, sociale cohesie en (sociale) veiligheid. In deze City Deal wordt gezocht naar innovatieve aanpakken om de energietransitie te koppelen aan het versterken van de sociaaleconomische positie van de bewoners en de leefbaarheid van de buurt. Zo kan de energietransitie bijdragen aan het stimuleren van de lokale werkgelegenheid, het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en inwoners ondersteunen door in een gecombineerde aanpak aandacht te hebben voor schuldenproblematiek en gezondheid. Ook kunnen stappen worden gezet door energietransitie in wijken te koppelen aan het creëren van meer veiligheid in de wijk.

Aansluiten bij wat er speelt

Jos van Dalen, programmadirecteur van PAW: “Het PAW doet graag mee met deze City Deal. Als we aansluiten bij dat wat speelt bij bewoners, bij hun dagelijkse zorgen en hen perspectief kunnen bieden voor de verbetering van hun eigen positie en die van de wijk, is de kans groter dat mensen eerder bereid zijn om mee te doen met de energietransitie, zeker in wijken waar de sociaaleconomische problematiek zich opstapelt." De energietransitie wordt zo een kans in plaats van een extra opgave voor bewoners in een kwetsbare positie. De City Deal is tot stand gekomen onder regie van Agenda Stad en in samenwerking met de programma’s Aardgasvrije Wijken, en Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer over de City Deal “Energieke wijken, duurzaam en sociaal” op de City Deal-pagina op AgendaStad.nl.

Verbinden van de opgaven binnen het PAW 

Verbinden van de opgaven is één van de zes thema’s van het PAW. Binnen de City Deal werkt het PAW mee aan het ontwikkelen van innovaties en zorgt voor het delen van lessen en ervaringen via het Kennis- en leerprogramma. Ben je geïnteresseerd in het thema verbinden van opgaven? Houd onze webpagina over dit thema in de gaten. Daar vind je binnenkort een handige infographic, podcasts, essays en meer. Wil je meedoen aan de leerkring verbinden van opgaven die we gaan opzetten? Meld je aan voor de leerkring. En noteer alvast 17 juni in je agenda: dan organiseren we een live webinar over verbinden van de opgaven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen