Meer over de City Deal

De City Deal beoogt inzicht te vergroten in wat een sociaal-fysiek gekoppelde aanpak oplevert bij de energietransitie in kwetsbare gebieden, en welke specifieke inzet en aanpak daarvoor nodig is van de betrokken partijen. Verschillende gemeenten, betrokken partijen en departementen experimenteren en leren hoe deze koppelkansen te verzilveren zijn. Eventuele knelpunten in (landelijk) beleid worden gesignaleerd, geagendeerd en hiervoor werken de partijen doorbraken uit.

De steden, departementen, corporaties, en andere betrokken partijen in de City Deal stellen zich ten doel het ontwikkelen van, en experimenteren met:

  • innoverende koppelingen tussen energietransitie, sociale opgaven en leefbaarheid in kwetsbare gebieden
  • innoverende aanpakken met een directe meerwaarde voor de energietransitie en de bewoners in kwetsbare gebieden
  • oplossingen en doorbraken voor voorkomende knelpunten en barrières bij die aanpakken
  • slimme coalities tussen de betrokken partijen in de kwetsbare gebieden

De partijen vormen een leeromgeving waarin zij leren van elkaars ervaring, denkkracht en creativiteit, en innovaties beschikbaar maken voor toepassing elders in het land.

De doelen van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal worden praktisch vertaald in concrete handelingsperspectieven in 4 werklijnen.

  • Kansen voor kwetsbare huishoudens
  • Naar werk en opleiding
  • Stimulering particuliere eigenaren 
  • Met de energietransitie naar een betere openbare ruimte

Onderleggers voor de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, zijn de Rijksprogramma’s Agenda Stad, Aardgasvrije Wijken en Leefbaarheid en Veiligheid. De City Deal zal in de uitvoering  nauw afstemmen met relevante initiatieven en programma’s op het gebied van de stedelijke vernieuwing, klimaatakkoord en energietransitie, zoals het Experimentenprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken, en het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.