Regie en organisatie

Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak. Zij stellen vanuit hun regierol een transitievisie warmte op en leggen daarin stapsgewijs vast wanneer welke wijk van het aardgas gaat. Ook stellen gemeenten uitvoeringsplannen op. Maar wat betekent deze regierol voor de gemeenten? Welk proces moet de gemeente doorlopen om te komen tot een transitievisie warmte en uitvoeringsplan? Hoe organiseert de gemeente daarin samenwerking met bewoners en overige stakeholders? En wat betekent deze nieuwe opgave voor de gemeentelijke organisatie?

Binnen het thema Regie en Organisatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Op deze pagina vind je informatie die je helpt bij het invullen van deze regierol. Daarnaast is het mogelijk om lid te worden van de online community tvw en vind je hier data voor bijeenkomsten die wij omtrent dit thema organiseren. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar de helpdesk.

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210090"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Transitievisie warmte

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. 

 

Lees meer

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte en beschrijft hoe de gemeente de wijkgerichte aanpak in een specifieke wijk of buurt wil (laten) uitvoeren of regisseren.

 

Lees meer over het uitvoeringsplan

 

 Online community

Online community 

In de online community transitievisie warmte delen we kennis en ervaringen, werken we samen en gaan we met elkaar in gesprek. Ook vind je hier vastgestelde transitievisies en andere relevante documenten. 

Ga naar de community

 

Praktijk

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijk","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212950"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

 

Cookie-instellingen