Stappenplan uitvoeringsplan

In dit stappenplan helpen we je op weg bij het opstellen van een uitvoeringsplan op buurt- of wijkniveau. Het stappenplan noemt per stap welke opties een gemeente heeft, wat relevante vragen zijn en welke informatiebronnen benut kunnen worden. Dit stappenplan is geen blauwdruk, maar een handreiking. Het stappenplan is tot stand gekomen in samenspraak met gemeenten in de leerkring uitvoeringsplan van het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken.

Voor een gedetailleerd antwoord op de vraag wat de inhoudelijke kenmerken van het uitvoeringsplan zijn, verwijzen we je naar de pagina’s over ‘Wat is een uitvoeringsplan’.

Het opstellen van een uitvoeringsplan is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Het is een logische vervolgstap voor de wijkgerichte aanpak en een concretisering van de transitievisie warmte. Met een uitvoeringsplan geeft de gemeente duidelijkheid aan de verschillende betrokken partijen. De transitievisie warmte en het uitvoeringsplan kunnen worden vastgelegd in het omgevingsplan. Het is verstandig nu alvast voor te sorteren op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de transitievisie warmte, en het uitvoeringsplan vorm te geven in overeenstemming met de procedurele bepalingen in de Omgevingswet. Zie ook: Programma onder de Omgevingswet - Programma Aardgasvrije Wijken.

Start het stappenplan

 

 


Inhoud stappenplan

Hieronder vind je een visuele weergave van de onderdelen van het stappenplan.

 

Wijkanalyse Opstellen projectplan Opstellen uitvoeringsplan Vaststellen uitvoeringsplan Organisatie en participatie

Klik op 'Lees meer' voor een tekstuele uitleg van bovenstaande figuur. 


 

 • Wijkanalyse
  De eerste stap bestaat uit een analyse van de bestuurlijke, financiële en technische kaders en de fysieke en sociale kenmerken van de buurt of wijk. Het vormt de onderbouwing voor een bestuurlijke opdracht om een uitvoeringsplan op te stellen voor een buurt of wijk.
 • Projectplan
  Op basis van de wijkanalyse kan een projectplan, startnotitie of principenota worden opgesteld. In het projectplan leg je het proces vast om tot een uitvoeringsplan te komen.
 • Opstellen uitvoeringsplan
  Vervolgens kun je het uitvoeringsplan opstellen. Het opstellen van een uitvoeringsplan vraagt om keuzes langs verschillende sporen: bestuurlijk, juridisch, ruimtelijk, communicatie, technisch, financieel. Voor elk van deze sporen zijn in dit stappenplan nuttige bronnen opgenomen, die je meer informatie geven.
 • Vaststellen
  De laatste stap is het vaststellen van het uitvoeringsplan als programma onder de Omgevingswet door het college van B & W.
 • Organisatie & Participatie
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het uitvoeringsplan wordt opgesteld in samenspraak met betrokken stakeholders. Gedurende alle fases vindt dus participatie plaats. Verder is het van belang ook de interne organisatie goed op orde te hebben.  
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.