Stappenplan uitvoeringsplan

In dit stappenplan helpen we je op weg bij het opstellen van een uitvoeringsplan op buurt- of wijkniveau. Het stappenplan noemt per stap welke opties een gemeente heeft, wat relevante vragen zijn en welke informatiebronnen benut kunnen worden. Dit stappenplan is geen blauwdruk, maar een handreiking. Het stappenplan is tot stand gekomen in samenspraak met gemeenten in de leerkring uitvoeringsplan van het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken.

Voor een gedetailleerd antwoord op de vraag wat de inhoudelijke kenmerken van het uitvoeringsplan zijn, verwijzen we je naar de pagina’s over ‘Wat is een uitvoeringsplan’.

Het opstellen van een uitvoeringsplan is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Het is een logische vervolgstap voor de wijkgerichte aanpak en een concretisering van de transitievisie warmte. Met een uitvoeringsplan geeft de gemeente duidelijkheid aan de verschillende betrokken partijen. De transitievisie warmte en het uitvoeringsplan kunnen worden vastgelegd in het omgevingsplan. Het is verstandig nu alvast voor te sorteren op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de transitievisie warmte, en het uitvoeringsplan vorm te geven in overeenstemming met de procedurele bepalingen in de Omgevingswet. Zie ook: Programma onder de Omgevingswet - Programma Aardgasvrije Wijken.

Start het stappenplan

 

 


Inhoud stappenplan

Hieronder vind je een visuele weergave van de onderdelen van het stappenplan.

 

Cookie-instellingen