Terugblik op presentatie Klimaatakkoord

05-07-2019
8207 keer bekeken

Op vrijdag 28 juni presenteerde het kabinet de maatregelen die Nederland neemt om de CO2-uitstoot te halveren. De gebouwde omgeving was één van de vijf sectortafels. Aan deze sectortafel is ook de wijkgerichte aanpak verder uitgewerkt.

Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt het voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Nederland neemt hiervoor de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Zorgvuldige besluitvorming

Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar lang niet allemaal van vandaag-op-morgen. Nederland maakt gebruik van de 31 jaar die er is voor de transitie richting 2050.

De gemeente neemt straks in elke wijk de leiding met een apart op de wijk gerichte aanpak. In overleg met bewoners en andere partijen gaat de wijk stap voor stap isoleren en van het aardgas af.

Gemeenten spreken zich komend najaar uit over het klimaatakkoord. In aanloop hiernaar inventariseert de VNG wat het klimaatakkoord voor gemeenten betekent. Uitgangspunt daarbij is dat de leden zich goed kunnen voorbereiden en voldoende tijd hebben om lokaal een bestuurlijke afweging te maken.

Informatie en communicatie

Hieronder geven we een overzicht van de informatie en communicatie die rondom de presentatie van het klimaatakkoord is verschenen vanuit de partners van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Deze informatie kunt u vrij delen met de achterban. Het betreft wel een momentopname: we gaan teksten en middelen regelmatig updaten. Ook laten we ons graag inspireren door regionale en lokale initiatieven. U kunt deze per email met ons delen.

Videoserie met klimaatverhalen

Deelnemers aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en andere partners gaan samen aan de slag met het verduurzamen van 8 miljoen woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen in heel Nederland.

De een begint vandaag nog, de ander neemt de tijd. Voor iedereen is er wel een logisch moment om met verduurzamen te beginnen. Steeds meer partners vertellen hun klimaatverhaal in deze videoserie. Volg de afspeellijst op YouTube om nieuwe video's als eerste te bekijken en te delen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen