Nieuw in derde ronde proeftuinen

De uitvraag voor de derde ronde proeftuinen is gerichter dan de eerdere rondes. Hier lees je wat er anders is.


Vooral lage temperatuur warmtenetten en all-electric oplossingen

In de derde en laatste ronde zoeken we gericht naar proeftuinen die een aanvulling zijn op de bestaande 46 proeftuinen om van te leren. Uit analyse van de huidige proeftuinen blijkt dat er nog weinig aanpakken zijn met een warmtenet op basis van lagere temperaturen (<55oC) en aanpakken met woningisolatie, al dan niet gecombineerd met een (hybride) warmtepomp. Wel zijn er voldoende proeftuinen met midden (MT)- of hogetemperatuur-warmtenetten (HT) (70-90 oC), waterstof en groen gas.

MT+ net + MT bron: 17%, MT+ net + LT bron: 19%, LT net: 21%, ZLT net /bronnet: 11%, individuele all-e WP: 9%, groen gas: 8%, waterstof 4%, hybride WP: 8%.
Titel: verdeling technieken in proeftuinen 1ste en 2de ronde

Stapsgewijze oplossingen naar aardgasvrij mogelijk

Anders dan in de 2e ronde behoren stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel ook tot de mogelijkheden. Stapsgewijs betekent een gefaseerde aanpak waarbij eerst de gebouwen gereed worden gemaakt voor aansluiting op een duurzame warmtebron door goede woningisolatie. Dit kan in combinatie met een hybride warmtepomp als tussenstap naar aardgasvrij. Hierbij is het van belang dat het eindbeeld (het alternatief voor aardgas) bekend is en dat de wijkgerichte aanpak centraal staat. Er worden zowel proeftuinen gezocht die voor 2030 volledig aardgasvrij zijn (dus binnen de looptijd van de proeftuin), als proeftuinen die eerst inzetten op de stapsgewijze aanpak en op middellange termijn (2035-2040) overgaan naar aardgasvrij.

Isolatie moet onderdeel zijn van de aanpak

In de huidige portefeuille proeftuinen bevinden zich nog relatief weinig aanpakken die inzetten op isolatie als onderdeel van de wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Er kan nog veel geleerd kan worden over onder andere collectieve ontzorging. In de derde ronde worden uitsluitend proeftuinen geselecteerd waarbij isolatie integraal onderdeel is van de aanpak. De mate van isolatie moet gericht zijn op het bereiken van de standaard voor woningisolatie.

Geen facultatieve thema’s

In de tweede ronde was het mogelijk om zogenaamde facultatieve thema’s in te vullen. Het ging om klimaatadaptatie, circulair bouwen, utiliteitsbouw als aanjager voor de energietransitie in de wijk en arbeidsmarkt & scholing. Bij selectie van de tweede ronde proeftuinen is ook gekeken of er voldoende spreiding was op deze additionele onderwerpen. Na analyse van de huidige proeftuinen is bepaald dat er nu voldoende aanpakken zijn om te leren op bovenstaande thema’s. Daarom wordt hier niet meer apart naar gevraagd. Klimaatadaptatie kan nog wel worden opgenomen bij het hoofdonderwerp ‘Verbinden van opgaven’ Naar de aanwezigheid van utiliteitsbouw in de betreffende wijk wordt wel gevraagd, maar niet meer specifiek naar de functie van utiliteit als aanjager voor de energietransitie in de wijk.

De vijf hoofdthema’s zijn hetzelfde als bij de 2e ronde proeftuinen, te weten: financiele onderbouwing en businesscase, technische oplossingen, regie & organisatie, participatie & communicatie en verbinding met andere opgaven in de wijk.    

Betrokkenheid bewoners

In de tweede ronde is al stevig ingezet op een goed uitgewerkt plan voor het betrekken van bewoners. Dit onderdeel is aangescherpt in de derde ronde: gemeenten moeten aangeven hoe zij de aanpak van draagvlak en betrokkenheid van bewoners borgen. Deze aanscherping komt voort uit het onlangs afgeronde onderzoek naar bewonerstevredenheid in zeven proeftuinen. Lees daar meer over via deze link: Onderzoek bewonerstevredenheid in proeftuinen - Programma Aardgasvrije Wijken

Brief aan alle gemeenten in Nederland

Lees hier de brief die de minister van BZK op 2 juli 2021 heeft verstuurd namens de PAW-programmapartners aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland over de derde ronde proeftuinen met daarbij de uitvraag.

Lees de brief

Meer weten?

Klik hiervoor de monitoringsrapportage 2020

Klik hier voor de Kamerbrief over de voortgangsrapportage 2020

Klik hier voor meer informatie over de Isolatiestandaard

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.