Hengstdal, Nijmegen

Ronde 2
Gemeente Nijmegen
Wijk/dorp Hengstdal
Provincie Gelderland
Omvang gemeente Groot
Bouwperiode wijk 1945 - 1959

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Volkswijk
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing MT-warmtenet (ca. 70⁰C) met (Z)LT-bron
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Lucht + WP
Toelichting technische oplossing Collectief MT-warmtenetnet (70⁰C) gevoed door een aantal buurt-warmtepompen op lucht. Pieklast op aardgas.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen Elektrische kookvoorziening, inregelen cv-installatie
Aantal woningen 510
Aantal koopwoningen 46
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 464  (454 + 10)
Aantal utiliteitsgebouwen 0
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen N.v.t.
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
510
Partners in de proeftuin Woningcorporatie Woonwaarts, Alliander, Liander, Duurzaam Hengstdal, energiecoöperatie Windpower Nijmegen, Danish Board of District Heating, Provincie Gelderland
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2020
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.735.000
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  9.284
Eigen bijdrage bewoners Ja
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor huurders betaald door woningcorporatie, voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage + gebruikmaking van andere subsidies
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Nee
Uitvoering gestart Nee
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2030
    Cookie-instellingen