Dashboard

Het dashboard geeft inzicht in de samenstelling van de huidige portefeuille proeftuinen en daarin de voortgang. Zo is per proeftuin na te gaan welke techniek gekozen is, of het een individuele of collectieve oplossing is en wat de bron is. Ook is te zien wat het doel van elke proeftuin is, hoeveel woningen/gebouwen erbij betrokken zijn, en of er sprake is van een bewonersinitiatief. Kijk maar eens.

Welke aanpak kiezen de proeftuinen en hoe staan ze ervoor? Bekijk het dashboard en kom meer te weten. 

Per proeftuin is er informatie beschikbaar over de bouwperiode, wijktypologie en typologie woningen. Meer in detail is de verdeling tussen huur, koop en utiliteitsgebouwen te zien en of er sprake is van energiebesparende maatregelen. Wat betreft betaalbaarheid wordt inzicht gegeven in de hoogte van de rijksbijdrage, de bijdrage per woningequivalent en of er een eigen bijdrage van bewoners wordt gevraagd. Ook vind je er informatie over de voortgang en de fase waarin de proeftuin zich bevindt; of de businesscase gereed is, of een aanbod is gedaan aan bewoners en of de uitvoering is gestart.


Voortgang proeftuinen

 

Samenstelling huidige portefeuille

Onderstaande figuren geven een aantal kenmerken van de huidige portefeuille weer.

Nadere toelichting op de gehanteerde begrippen

Hieronder is een nadere toelichting opgenomen op de verschillende begrippen die gehanteerd worden. 

 • Doel aardgasvrij: doel van de proeftuin is woningen/gebouwen van het aardgas afhalen.
 • Doel aardgasvrij-ready: doel van de proeftuin is dat de woningen/gebouwen in de proeftuin nu niet van het aardgas af gaan, maar hier wel voor klaargemaakt worden.
 • Bewonersinitiatief: organisatie van bewoners die bijdraagt aan het behalen van de doelen van de proeftuin, waarbij de bewoners zelf initiatiefnemer zijn.
 • Techniek collectief: Warmteoplossing die geldt voor meerdere woningen/gebouwen tegelijk: een warmtenet.
 • Techniek individueel: Warmteoplossing voor individuele woningen/gebouwen: een individuele warmtepomp, een waterstof cv-ketel, gebruik groen gas.
 • Planuitwerkingsfase: Fase waarin een proeftuin bezig is met de nadere uitwerking en/of afstemming van de plannen.
 • Uitvoeringsfase: Fase waarin een proeftuin bezig is met de uitvoering van de bouwvoorbereiding, de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen en/of het aanbrengen van voorzieningen in de woningen/gebouwen.
 • Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen/gebouwen: Aantal woningen resp. gebouwen dat met de Rijksbijdrage vanuit PAW klaargemaakt is om van het aardgas af te gaan.
 • Aantal aardgasvrij gemaakte woningen/gebouwen: Aantal woningen resp. gebouwen dat met de Rijksbijdrage vanuit PAW van het aardgas afgehaald is.
 • Rijksbijdrage per woningequivalent: Financiële bijdrage vanuit het Rijk aan een proeftuin, per woningequivalent. Een woningequivalent is een eenheid om woningen en andere gebouwen met elkaar te vergelijken. Een woningequivalent staat gelijk aan 1 woning, of 130 m2 van een ander gebouw.
 • Businesscase definitief: de financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan is definitief, d.w.z. de kosten en opbrengsten van de aanpak zijn (contractueel) overeengekomen door de betrokken partijen.
 • Aanbod gedaan aan (deel) bewoners: Daarbij gaat het om een aanbod met betrekking tot de geselecteerde techniek(en) en maatregelen, de te maken aanpassingen aan hun woning/gebouw, de kosten die dit voor hen met zich meebrengt en de verwachte opbrengsten.
 • Uitvoering gestart: er is begonnen met de voorbereidingen voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van woningen/gebouwen.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.