Nieuw leerprogramma Mensen Maken de Transitie van start

03-12-2020
5234 keer bekeken

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van het leer- en innovatieprogramma dat onlangs is gestart om de instroom van voldoende technische vakmensen met ‘green skills’ en betere samenwerking in de uitvoering voor elkaar te krijgen.

Mensen Maken de Transitie, wat is dat voor programma?

Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en bijscholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. Dat is de gedachte achter het programma waarin Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FNV, de MBO raad, de vier technische Universiteiten en Vereniging Hogescholen samenwerken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

Instroom van voldoende vakmensen

Het programma richt zich op het organiseren van voldoende opgeleide vaklui om het werk te kunnen doen. Dat vraagt om omscholing van mensen die door de crisis hun baan dreigen te verliezen en bijscholing van huidige werknemers in bouw en techniek. Daarnaast moet het onderwijs aangesloten worden op de beroepspraktijk. De onderwijskoepels gaan de nieuwe inzichten op het gebied van de energietransitie een prominente plaats geven in hun onderwijsprogramma’s.

Leren van elkaar

Behalve voldoende technische vakmensen, is het ook belangrijk om goed samen te werken in de wijken. Mensen Maken de Transitie gaat het leren op samenwerking op drie niveaus faciliteren: tussen partijen in de wijk (fieldlab), tussen stakeholders en projecten in de regio (transitiehubs) en bij de wijkgerichte aanpak als geheel (coördinatiepunt). Er is onder meer aandacht voor concrete werkprocessen van installateurs, netbeheerders en bouwers samen. Het kan nu bijvoorbeeld zijn dat er vier partijen een woning binnen moeten om een simpele afsluiting van het kookgas te regelen. Dat kan slimmer.  

Meer weten?

Neem dan contact op met Dick Reijman.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen