Verbinden van opgaven

Het aardgasvrij maken van een wijk kan een kans zijn om andere fysieke en sociaaleconomische opgaven die in de wijk spelen in samenhang aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de woonomgeving (groen, verkeer, spelen, ontmoeting, veiligheid), het stimuleren van de werkgelegenheid of de ondersteuning van inwoners (op het gebied van armoede, eenzaamheid en gezondheid).
Het doel van dit thema is onderzoeken welke verbindingen meerwaarde opleveren voor de aardgasvrij aanpak. Welke opgaven zijn goed te koppelen aan de aardgasvrijtransitie? Wat levert dit op? Hoe koppel je opgaven eigenlijk? Wat zijn succesfactoren? Welke knelpunten kom je tegen? En hoe organiseer je dit binnen de gemeentelijke organisatie?

Dit thema is recent gestart en daardoor nog volop in ontwikkeling. Binnenkort kun je hier terecht voor kennis en informatie. Ook houden we je op de hoogte van sessies waar je kennis kunt ophalen en delen met collega’s van andere gemeenten. Vragen kun je behalve tijdens bijeenkomsten en in de online community (verwacht Q1 2021), ook stellen aan Maaike Liem, projectleider. Ook kun je een e-mail sturen naar de helpdesk.
 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210098"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Infographic koppelkansen

Hier komt een interactieve plaat met voorbeelden van koppelkansen. Deze plaat is nog in ontwikkeling. Wil je meedenken? Of heb je een mooi voorbeeld? Neem dan contact op met Maaike Liem.

 

Denk mee

Online community

In de community die dit najaar van start gaat, delen we kennis en ervaring rondom het koppelen van opgaven. Werk je bij een gemeente en ben je actief op het gebied van aardgasvrij, leefbaarheid of sociale thema’s en wil je meedoen? 

 

Geef je op

 

Lopend onderzoek

Hier komt een beschrijving van lopend relevant onderzoek op dit thema. Resultaten delen we in de bibliotheek.

 

 

Podcasts

In deze podcasts word je meegenomen langs inspirerende voorbeelden van initiatieven en projecten door burgers of beleidsmakers van gemeenten, ministeries of andere overheden.

Naar de podcasts

 

Activiteiten 

Hier vind je informatie over onderwerpen en activiteiten die binnen het thema Verbinden van opgaven vallen. 

 

Cookie-instellingen