Technische oplossingen

Nieuwe technische oplossingen gaan het aardgas vervangen. Welke oplossing past het beste in welke situatie? En onder welke voorwaarden? Wat zijn de technische uitdagingen in de woningen, gebouwen? En hoe is de samenhang met bestaande en benodigde netten voor elektriciteit, gas en warmte? Welke knelpunten zijn er in de beschikbare technische oplossingen? En welke innovaties zijn in ontwikkeling?

Het doel van dit thema is om gemeenten inzicht te geven in het gehele palet aan huidige en toekomstige oplossingen. We leren in dit thema van de ervaringen uit de proeftuinen (successen, lessen en knelpunten). Deze lessen bundelen we en stellen we beschikbaar voor alle gemeenten.

Naast samen leren, agenderen we binnen dit thema knelpunten en technische vraagstukken en zetten deze door aan de partners van het programma Aardgasvrije Wijken (of externe organisaties indien nodig). 

Verslagen webinars 

Kon je niet bij een webinar aanwezig zijn? Lees dan hier de verslagen.

Webinar Standaard en Streefwaarden

Online college Warmteoplossingen in vogelvlucht 
Door: Andy van den Dobbelsteen

Warmtenetten, warmtepompen, waterstof, groen gas. Hoe zit het nu precies? Deze mini-masterclass geeft een eenvoudig overzicht van welke warmteoplossingen de woningen en gebouwen in Nederland van aardgas af gaan helpen.Samenwerking met het Expertise Centrum Warmte

We werken binnen dit thema nauw samen met het Expertise Centrum Warmte (ECW). Het ECW is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten ondersteunt op technisch, economisch en duurzaamheidsvlak als het gaat om de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen.

Cookie settings