Stappenplan Transitievisie Warmte

Hoe kom je als gemeente tot een Transitievisie Warmte? Het Kennis- en Leerprogramma (KLP) ging met gemeenten die al een soortgelijk document hebben opgesteld op zoek naar het antwoord. Samen zijn we gekomen tot een handig stappenplan. Hierin kun je lezen waar je aan kunt denken bij het opstellen van je Transitievisie Warmte en welke stappen je hierbij kunt doorlopen.

In het stappenplan is tevens een afwegingskader opgenomen om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol en een uitwerking van verschillende varianten van de regierol.

Start het stappenplan

 

  

Inhoud stappenplan

Hieronder vind je een visuele weergave van de onderdelen van het stappenplan. Klik op het icoon waarover je meer wilt lezen. 

Verkennen Plan van aanpak Analyse Afstemmen Afwegen Opstellen Vaststellen Analyse Afstemmen Afwegen

Cookie settings