Transitievisie Warmte

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak.

Hoe een gemeente dit gaat oppakken en in welke wijk ze wanneer aan de slag gaat, beschrijft de gemeente in de Transitievisie Warmte. Het streven is dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een TvW heeft.

Benieuwd naar de uitbreiding van het stappenplan (verdieping op regierol)?


Waarom maakt de gemeente een Transitievisie Warmte?

  • Een Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De focus in de eerste Transitievisie Warmte ligt op de periode tot en met 2030. Elke gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. De gemeente maakt ten minste elke vijf jaar een update van de Transitievisie Warmte, waardoor er telkens nieuwe woningen en gebouwen bij gepland worden.
  • Een Transitievisie Warmte geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. Ook staat in de Transitievisie Warmte voor de wijken waarin de gemeente voor 2030 aan de slag gaat welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn in hun buurt of wijk, met een indicatie van de mogelijke kosten. Dit biedt huis- en gebouweigenaren perspectief om investerings- en verduurzamingsbeslissingen te kunnen nemen wanneer bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kookfornuis gekocht wordt.
  • Voor netbeheerders en aanbieders van warmte biedt de Transitievisie Warmte een indicatie van de mogelijke alternatieve warmtestrategieën, de energie infrastructuur die daarvoor nodig is en de termijn waarbinnen ze deze mogelijk moeten realiseren.
  • De Transitievisie Warmte vormt input voor de Regionale Structuur Warmte (RSW), een onderdeel van de RES. Op RES-niveau kan afstemming plaatsvinden over het voorgenomen gebruik van bovenlokale warmtebronnen voor de verschillende warmtevragers en over de benodigde regionale energie-infrastructuur. De Transitievisies Warmte en de RSW worden daarom goed op elkaar afgestemd in een iteratief proces.

Stappenplan Transitievisie Warmte

Hoe kom je als gemeente tot een Transitievisie Warmte? Het Kennis- en Leerprogramma ging samen met gemeenten die al een soortgelijk document hebben opgesteld op zoek naar het antwoord. Samen met deze gemeenten zijn we gekomen tot een handig stappenplan. Hierin kun je lezen waar je allemaal aan kunt denken bij het opstellen van je Transitievisie Warmte en welke stappen je hierbij kunt doorlopen.

We bieden je nu de basisversie. De komende maanden werken we, samen met gemeenten, aan de doorontwikkeling van het stappenplan. De volledige versie komt eind 2019 beschikbaar. In de volledige versie gaan we onder andere dieper in op de organisatievraagstukken; hoe kun je samenwerking organiseren als gemeente en wat betekent dit voor je interne gemeentelijke organisatie?

Bekijk het stappenplan


Meedenken?

Heb je vragen, suggesties, aanvullingen of zijn er zaken die in jouw gemeente heel anders gaan? Laat het ons weten en neem contact op met het Kennis-en Leerprogramma (KLP).

Mail het KLP

 

Cookie settings