Regie en organisatie

Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving. Deze rol zorgt ervoor dat gemeenten er nieuwe taken bij krijgen, denk aan het opstellen van de transitievisie warmte en het opstellen van de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De gemeenten gaan het gesprek aan met de bewoners en overige stakeholders en hebben ook oog voor de andere opgaven in de wijk. Hoewel de verantwoordelijkheid van deze opgave niet alleen bij gemeenten ligt, hebben zij een regisserende rol.

Maar wat betekent deze regierol voor de gemeenten? Hoe moet de gemeente deze samenwerking organiseren en welk proces moet de gemeente doorlopen om te komen tot een transitievisie warmte en uitvoeringsplan op wijkniveau? En wat betekent deze nieuwe opgave voor de gemeentelijke organisatie?

Binnen het thema Regie en Organisatie gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen en stellen een handreiking Transitievisie Warmte op. Deze handreiking kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen van hun Transitievisie Warmte.